NNW 2022

hestia

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: OWU Biznes i Podróż – Hestia (AB-BP-01/21)

    • Wariant I ubezpieczenia.
    • Zakres ograniczony do uprawiania sportów bądź udziału w zawodach oraz w drodze na w/w lub powrotnej.
    • Zakres terytorialny: ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistniałe na terytorium Polski i poza jej granicami, z tym, że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich.
    • Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej przez Klienta, jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka została wcześniej wpłacona na konto PSP do tego przeznaczone.
    • Po zarejestrowaniu się Członka PSP w systemie PSP z systemu zostaje wygenerowany Imienny certyfikat, który potwierdza zgłoszenie Członka PSP do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, które wystąpiły po zarejestrowaniu się Członka PSP w w/w systemie i opłaceniu składki.
    • Każdy certyfikat obowiązuje od dnia przystąpienia tj. najwcześniej od 01-03-2022 do końca okresu ubezpieczenia polisy głównej, czyli do dnia 28-02-2023.
    • Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych objętych zakresem niżej wymienionych opcji.
    • Od roku 2020 powstał nowy system do obsługi ubezpieczeń – ZEFIR2. W tym systemie obsługujemy tylko płatności online za pośrednictwem operatora płatności. Do składek doliczamy prowizję 1,5%, którą pobiera operator płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy od ręki zrealizować Państwa zlecenie na polisę, nie trzeba oczekiwać na odznaczenie wpłaty, a certyfikat dostępny jest do wydruku natychmiast po opłaceniu należności. 

  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o uprawianie sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, motoparalotnie, motolotnie, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo.

  Suma ubezpieczenia Składka
  10 000 PLN (2.200 EUR) 89 PLN
  20 000 PLN (4.500 EUR) 185 PLN
  30 000 PLN (6.700 EUR) 350 PLN
  50 000 PLN (11.100 EUR) 500 PLN
  Suma ubezpieczenia Składka
  10 000 PLN (2.200 EURO) 50 PLN
  20 000 PLN (4.500 EUR) 100 PLN
  30 000 PLN (6.700 EUR) 187 PLN
  50 000 PLN (11.100 EUR) 275 PLN

  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o uprawianie sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, motoparalotnie, motolotnie, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo, szybownictwo, windsurfing,  kitesurfing, żeglarstwo, jazda na rowerze

  Suma ubezpieczenia Składka
  10 000 PLN (2.200 EURO) 112 PLN
  20 000 PLN (4.500 EUR) 262 PLN
  30 000 PLN (6.700 EUR) 512 PLN
  50 000 PLN (15.500 EUR) 761 PLN
  Suma ubezpieczenia Składka
  10 000 PLN (2.200 EURO) 62 PLN
  20 000 PLN (4.500 EUR) 144 PLN
  30 000 PLN (6.700 EUR) 256 PLN
  50 000 PLN (11.100 EUR) 381 PLN

  Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu: 100% sumy ubezpieczenia

  Świadczenie na wypadek śmierci: 100% sumy ubezpieczenia

  Dodatkowe rozszerzenia/ stawka składki dodatkowej:

  • Koszty rehabilitacji – limit 5% SU / stawka składki dodatkowej: 0,35% w/w limitu 5% SU.
  • Koszty protez – są w standardowym zakresie ubezpieczenia zgodnie z OWU.
  • Jednorazowe świadczenie w przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy – limit 100% SU / stawka składki dodatkowej: 0,55% w/w limitu 100% SU.

  Kwoty wyrażone w EUR nie mogą w czasie obowiązywania polisy/ ważności certyfikatu przekroczyć kwot ustalonych w PLN. W przypadku przekroczenia zostanie sporządzony aneks do polisy, korygujący kwoty sum ubezpieczenia w EUR.

  Informacje dodatkowe:

  Potwierdzeniem przyjęcia do ubezpieczenia jest wygenerowanie imiennego certyfikatu. Certyfikat w formacie PDF, należy wydrukować własnoręcznie z sytemu ZEFIR. Certyfikat zyskuje ważność o północy czasu polskiego po opłaceniu składki ubezpieczeniowej za wybraną opcję ubezpieczenia oraz składki członkowskiej w PSP (bez względu na datę wygenerowania certyfikatu). Każdy certyfikat odnosi się do niniejszych warunków. Warunki te uzupełniają treść certyfikatu.

  Aby wykupić za naszym pośrednictwem ubezpieczenie, należy zarejestrować się w systemie ZEFIR.

  Po zalogowaniu się do systemu ZEFIR, należy zadeklarować opłatę składki członkowskiej do PSP oraz wybrać rodzaje interesujących ubezpieczeń.

  W następnym kroku zostaniesz przekierowany/na do systemu płatności online przelewy24. Po opłaceniu polisy można pobrać certyfikat.

  Jak się te sumy mają do składki członkowskiej?

  Ubezpieczenia na wynegocjowanych przez nas warunkach dostępne są dla członków naszego Stowarzyszenia. Aby móc z nich skorzystać należy być członkiem PSP oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska na 2022 rok wynosi 40 zł i jest niepodzielna. Można ją opłacić łącznie z opłatą za wybrane ubezpieczenie jednym przelewem, na to samo konto.

  W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ubezpieczenia, bądź też potrzeby jego błyskawicznego wykupienia, proszę o kontakt do biura naszego brokera. Członkom naszego Stowarzyszenia pomaga w załatwieniu wszelkich spraw Pani Bernadetta Florczyk (661 122 120).

  • odpowiedz Boguslaw Gudaniec ,

   Witam,
   Proszę o informację jak dodać upoważnionego do polisy.

   Dodaj komentarz

   • email: psp@psp.org.pl

    Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
    ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

    NIP 527 251 23 14
    REGON 140534339
    KRS 0000236118