OC 2018

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Podstawa zawarcia ubezpieczenia:  Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym. Informacje dodatkowe: Z zapisów OWU OC/OW030/1208 w par. 3, ust. 1. pkt.4 zostaje skreślony wyraz „latających”. Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem uszkodzenia przez pilota innych jednostek komunikacyjnych – pod warunkiem, że zdarzenie było związane z wykonywanym lotem. Potwierdzeniem przyjęcia do … Czytaj dalej OC 2018