OC 2022

hestia

GRUPOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Podstawa zawarcia ubezpieczenia:  Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym.

  • OC OWU

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w

   życiu prywatnym z dnia 24.09.2018 (OC/OW030/1809)

  • Grupowe ubezpieczenie OC
  • Zakres terytorialny – cały świat (opcja I, II i III)
  • Każdy certyfikat obowiązuje od dnia przystąpienia tj. najwcześniej od 01-03-2022 do końca okresu ubezpieczenia polisy głównej, czyli do dnia 28-02-2023.
  • Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej przez Klienta, jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka została wcześniej wpłacona na konto PSP do tego przeznaczone.
  • Po zarejestrowaniu się Członka PSP w systemie PSP z systemu zostaje wygenerowany imienny certyfikat, który potwierdza zgłoszenie Członka PSP do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, które wystąpiły po zarejestrowaniu się Członka PSP w w/w systemie i po opłaceniu składki ubezpieczeniowej i członkowskiej w PSP.
  • Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych objętych zakresem niżej wymienionych opcji.
  • Od roku 2020 powstał nowy system do obsługi ubezpieczeń – ZEFIR2. W tym systemie obsługujemy tylko płatności online za pośrednictwem operatora płatności. Do składek doliczamy prowizję 1,5%, którą pobiera operator płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy od ręki zrealizować Państwa zlecenie na polisę, nie trzeba oczekiwać na odznaczenie wpłaty, a certyfikat dostępny jest do wydruku natychmiast po opłaceniu należności. 

  Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas uprawiania sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, skoki spadochronowe.

  Suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka
  350.000 PLN 60 PLN
  1.200.000 PLN 100 PLN
  2.000.000 PLN 170 PLN
  3.000.000 PLN 210 PLN
  20.000 SDR* 35 PLN

  * dla uczniów w trakcie szkolenia i zdających egzamin po szkoleniu

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

  Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas uprawiania sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo, windsurfing, kitesurfing, jazda na rowerze – z wyłączeniem DRONÓW oraz modeli

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

  Suma gwarancyjna wariantowo:

  Suma ubezpieczenia Składka
  350.000 PLN 80 PLN
  1.200.000 PLN 125 PLN
  2.000.000 PLN 190 PLN
  3.000.000 PLN 235 PLN

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

  Zakres ubezpieczenia nie obejmuje osób eksploatujących motolotnie oraz paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego (Zał. nr 7 – Rozp. Min. Transportu z dnia 16 stycznia 2013 r).

  Suma gwarancyjna:

  750.000 SDR (zgodnie z Rozporządzeniem UE 785/2004) dla osób eksploatujących paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego, paraplany – (amatorskie/wyczynowe użytkowanie) z wyłączeniem motolotni, i samolotów ultralekkich zgodnie z rozporządzeniem UE 785/2004)
  Składka – 450 PLN (składka od pilota)

  Ubezpieczenie jest również ważne podczas lotów na paralotni i PPG (start pieszy) do wysokości tej sumy gwarancyjnej. Nie jest potrzebne dodatkowe ubezpieczenie, nie dotyczy rozszerzeń na inne sporty z wariantu I i II.

  750.000 SDR (zgodnie z Rozporządzeniem UE 785/2004) dla osób eksploatujących paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego, paraplany – (amatorskie/wyczynowe i zarobkowe użytkowanie)
  Składka – 520 PLN (składka od pilota)

  Uwaga: ubezpieczenie to nie jest ważne podczas lotów PG i PPG (start pieszy)

  Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dla osób przewożących pasażerów i eksploatujących paralotnie nieprzeznaczone do startu pieszego i paraplany, z wyłączeniem motolotni i samolotów ultralekkich (zgodnie z Rozporządzeniem UE 785/2004).

  suma gwarancyjna 250.000 SDR – składka 200 zł

  Dotyczy tylko statków powietrznych o maksymalnym MTOM (maksymalnej masie startowej) 25 kg.

  Zakres terytorialny: teren RP

  W zakresie ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne do wysokości limitu 3 000 SDR, podstawą niniejszej umowy jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (DZU 440 z dnia 10 kwietnia 2013 r.)

  W zakresie nieuregulowanym w/w Rozporządzeniem mają zastosowanie:

  W n/w kwotach SG zawiera się SG = 3.000 SDR ubezpieczenia obowiązkowego.

  Suma ubezpieczenia Składka
  Wariant I – loty niekomercyjne (amatorskie i wyczynowe – sport)
  350.000 PLN 90 PLN
  1.200.000 PLN 120 PLN
  Loty BVLOS (loty dronem poza zasięg wzroku): w/w opcje – składka dodatkowa 100 zł do każdej w/w opcji
  Wariant II – loty komercyjne (zawodowe)

  rozszerzenie zakresu polisy z SG 350 000 zł z wariant I na loty komercyjne (zawodowe) do kwoty:

  Sublimit 20.000 180 PLN
  Sublimit 50.000 270 PLN
  Sublimit 300.000 800 PLN
  Loty BVLOS (loty dronem poza zasięg wzroku): w/w warianty – składka dodatkowa 200 zł do każdej w/w opcji.

  Sublimity w polisie OC dla Dronów – jest to limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w działalności komercyjnej.

  Dodatkowe polisy:

  Wariant I – Świat (z wyłączeniem Kanady oraz USA), Suma Gwarancyjna 350000 PLN – składka 104zł

  Wariant I – Świat (z wyłączeniem Kanady oraz USA), Suma Gwarancyjna 2000000 PLN z lotami BVLOS – składka 500zł

  Osoby szkolące się

  SG = 350.000 PLN – 100 PLN


  Informacje dodatkowe:

  Z zapisów OWU OC/OW030/1809 w par. 3, ust. 1. pkt.4 zostaje skreślony wyraz „latających”.

  Zakresem ubezpieczenia objęci są również piloci paralotni, podczas przewozu pasażera.
  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o czynności wykonywane przez kierownika startu i wyciągarkowego – warunek: osoba musi posiadać stosowne uprawnienia w tym zakresie.

  Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem uszkodzenia przez pilota innych jednostek komunikacyjnych – pod warunkiem, że zdarzenie było związane z wykonywanym lotem.

  Potwierdzeniem przyjęcia do ubezpieczenia jest wygenerowanie imiennego certyfikatu. Certyfikat w formacie PDF, należy wydrukować własnoręcznie z sytemu ZEFIR. Certyfikat zyskuje ważność o północy czasu polskiego po opłaceniu składki ubezpieczeniowej za wybraną opcję ubezpieczenia oraz składki członkowskiej w PSP (bez względu na datę wygenerowania certyfikatu). Każdy certyfikat odnosi się do niniejszych warunków. Warunki te uzupełniają treść certyfikatu.

  Aby wykupić za naszym pośrednictwem ubezpieczenie, należy zarejestrować się w systemie ZEFIR. http://zefir.psp.org.pl

  Po zalogowaniu się do systemu ZEFIR, należy zadeklarować opłatę składki członkowskiej do PSP oraz wybrać rodzaje interesujących ubezpieczeń.

  Po prawidłowo wybranej składce i polisie zostaniecie Państwo przekierowani do systemu płatności online. Po prawidłowym opłaceniu można pobrać certyfikat.

  Jak się te sumy mają do składki członkowskiej?

  Ubezpieczenia na wynegocjowanych przez nas warunkach dostępne są dla członków naszego Stowarzyszenia. Aby móc z nich skorzystać należy być członkiem PSP oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska na 2022 rok wynosi 40 zł i jest niepodzielna. Można ją opłacić łącznie z opłatą za wybrane ubezpieczenie OC jednym przelewem, na to samo konto.

  W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ubezpieczenia, bądź też potrzeby jego błyskawicznego wykupienia proszę o kontakt do biura naszego brokera. Członkom naszego Stowarzyszenia pomaga w załatwieniu wszelkich spraw Pani Bernadetta Florczyk (661 122 120).

  • odpowiedz Marcin Gierak ,

   Witam jestem czlonkiem psp i mam wykupione OC, prosze mi powiedziec czy obejmuje ono akcje ratownicza na terenie Czech wykonana przez gopr i np. Pogotowie smiglowe?? A takze ile kosztuje jedniodniowe KL i czy w razie wypadku obowiazuje ono i pokrywa kosxty calego okresu leczenia za granica czy tylko ten jeden dzien na ktory zostal wykupiony? Dziekuje.

   • odpowiedz Karolina Kocięcka ,

    Ubezpieczenie OC w ogóle NIE OBEJMUJE akcji ratowniczej – jest to wyłącznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli od szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenie od kosztów akcji ratowniczej jest zawarte w ubezpieczeniu KL – mamy w nim dwie opcje: koszty na sumę maksymalną 5.000 i 10.000 EUR. Ubezpieczenie jednodniowe KL to wariant III (proszę sprawdzić zakładkę KL), jego koszt jest uzależniony od wyboru opcji (sumy gwarancyjnej i terytorium): od 10,10 zł do 26,82 zł za dzień. W razie wypadku oczywiście pokrywane są wszystkie koszty, które są skutkiem wypadku, do wysokości kwoty gwarancyjnej. Dni, na które ubezpieczenie zostało wykupione mają znaczenie tylko dla faktu, czy zwrot kosztów się należy, czy nie.

   • odpowiedz Jan Kostępski ,

    Czy ubezpieczenie, jako oparte na standardowym oc hestii
    obejmuje zdarzenia w życiu prywatnym,
    szczególnie interesuje mnie przypadek,
    gdy moje dziecko uszkodzi inne ? 🙂

    • odpowiedz Karolina Kocięcka ,

     Ubezpieczenie obejmuje tylko zakres podczas uprawiania ww. sportów. Nie jest to OC w życiu prywatnym.

     • odpowiedz Marek ,

      Ja nie wiem, czy nie umiem zytać OWU, ale:

      § 6
      Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną
      Ubezpieczonego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących
      i prowadzących wspólnie z Ubezpieczonym gospodarstwo domowe.

      • odpowiedz Karolina Kocięcka ,

       Ale nad treścią OWU stoją zapisy naszych załączników do polisy, które są zaprezentowane na tej stronie. I w nich jest zapis: „Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki PODCZAS UPRAWIANIA sportów”. Czyli z jednej strony załącznik rozszerza ubezpieczenie na sporty lotnicze, ale zawęża do momentów ich uprawiania.

    • odpowiedz lopez ,

     W OWU nie znalazłem słowa o paralotniach, lotniach, startach pieszych itp. Czy jest jakiś aneks? Można go gdzieś poczytać?

     • odpowiedz Karolina Kocięcka ,

      Ww. warunki są wynegocjowane dla naszej oferty i obowiązują na podstawie załączników do polis. Treść tych załączników jest zaprezentowana na tej stronie.

     • odpowiedz Jarek Borowiec ,

      Witam,

      odpowiedź nie jest poprawna w 100%. Polisa jest na osobę. To oznacza że Twoje dziecko nie jest objęte ubezpieczeniem OC bo na dziecko nie jest polisa ale na Ciebie.

      Pozdrawiam

      Jarek

      • odpowiedz Łukasz ,

       Witam,
       dziecko do 13 roku życia zgodnie z KC jest pod odpowiedzialnością rodzica. 🙂

       Pozdrawiam

      • odpowiedz Marek ,

       Czy można prosić o rzeczywiste dokumenty jakie zostały zatwierdzone i podpisane przez obie strony (idealnie po prostu skany)? Bo nie wierzę, że ubezpieczyciel pisał o 'dronach’, a wariant czwarty dotyczy tylko modeli o masie równej 25kg (tak prawnie brzmi obecnie pierwsze zdanie w tym wariancie). Wolałbym sam sprawdzić jak ubezpieczyciel zdefiniował pewne rzeczy (np. BVLOS) i wyłączenia.

       • odpowiedz Kriss ,

        Chciałem wykupic ubezpieczenie + opłacić składkę (pierwszy raz), ale w wiadomości którą dostałem na email, jest napisane aby tytule przelewu podać nr legitymacji. Skąd ja to mam wziąć, skoro nie mam legitymacji?

        • odpowiedz Mateusz ,

         Czy ubezpieczenie OC opcja I obejmuje zarobkowy przewoź pasażera PG?

         • odpowiedz Robert ,

          Witam
          Interesuje mnie ubezpieczenie Opcja II: zakres rozszerzony (o dodatkowe sporty), dokładnie modelarstwo, latam rekreacyjnie modelami samolotów zdalnie sterowanych w zasięgu wzroku do 5Kg, po za strefą CTR, zwanych dalej bezzałogowymi statkami powietrznymi, czyli też można nazwać taki model dronem. Ubezpieczenie jest na modelarstwo z wyłączeniem dronów, czyli mnie jako operatora BST dalej zwanym modelem RC, lub dronem te ubezpieczenie nie obowiązuje?
          Bardzo proszę o odpowiedź.
          Pozdrawiam Robert.

          • odpowiedz Krzystof ,

           Proszę o doprecyzowanie zapisów w opcji II oraz ew. IV, gdyż w świetle obecnych przepisów użyte definicje są niejednoznaczne i mylące.
           Wpis ze strony forum modelarskiego również zdaje się to potwierdzać:

           Informacja telefoniczna uzyskana od Pani Bernadetty również potwierdza ten fakt, wg jej słów różnica między opcjami II a IV opiera się na pojęciu „dron”, które jest rozumiane intuicyjnie (jako wielowirnikowiec z kamerą, używany zwykle do celów komercyjnych) i nie jest nigdzie zdefiniowane oficjalnie. Zgodnie z tą interpretacją przyznała również, że opis na stronie PSP jest nieprecyzyjny i powinien wyglądać tak:
           „modelarstwo (modele do 25 kg MTOM – zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 26.03.2013) – z wyłączeniem DRONÓW”

           no ale obecnie wygląda tak:
           „modelarstwo – z wyłączeniem DRONÓW (modele do 25 kg MTOM – zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 26.03.2013)””

           Dodaj komentarz

           • email: psp@psp.org.pl

            Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
            ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

            NIP 527 251 23 14
            REGON 140534339
            KRS 0000236118