Walne zebranie PSP

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego informuje, że w dniu  3 marca 2012 r. odbędzie III Walne zebranie członków naszego Stowarzyszenia.

Pierwszy termin wyznaczony został na godzinę 11:00.

Drugi termin to 3 marca 2012 r. godz. 11:30.

Walne zebranie Członków odbędzie się w Łodzi, Al. Politechniki 3a, pierwsze piętro (budynek naprzeciw samolotu MIG 21).

Proponowany przebieg  obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności za lata 2009 – 2012
 6. Głosowanie nad absolutorium
 7. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 8. Wolne wnioski
 9. Dyskusje
 10. Zamknięcie obrad

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118