Latajmybezpiecznie.org

latajmybezpiecznie

Współpraca z PSP

Podstawowym założeniem funkcjonowania Zespołu jest to, że za jego pośrednictwem mają być zbierane informacje pochodzące od środowiska lotniczego, które pozwolą na wskazanie potencjalnych obszarów zagrożeń dla bezpieczeństwa działalności lotniczej. Zgłaszanie informacji w ramach dobrowolnego i poufnego systemu ma umożliwić Zespołowi analizowanie określonych problemów, które wpływają lub mogą wpływać na bezpieczeństwo lotnicze. Prowadzone analizy pozwolą na formułowanie wniosków czy zaleceń dla władzy lotniczej, jaką jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Realizacja tego założenia w praktyce wymagała powołania w skład Zespołu osób nie będących pracownikami Urzędu, a także zapewnienia osobom zgłaszającym informacje anonimowości oraz opracowania stosownych procedur. Niezależnie od zgłaszania określonych problemów władzy lotniczej, Zespół ma także prowadzić działalność informacyjną poprzez publikowanie raportów czy informacji na temat stwierdzonych zagrożeń.

2 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie zespołu „Latajmy bezpiecznie” z przedstawicielami organizacji lotniczych i lotniczej prasy. Celem spotkanie było upowszechnienie idei dla której działa zespół „Latajmy bezpiecznie”. Ideą tą jest przekonanie pilotów do samodzielnego zgłaszania sytuacji niebezpiecznych które nie stały się wypadkiem, ale mogą w przyszłości zagrozić innym pilotom groźniejszymi konsekwencjami. Zespół gwarantuje anonimowość zgłoszeń i jego działania są skierowane jedynie na poprawę bezpieczeństwa, a nie na szukanie czy karanie winnych. Jest to tendencja rozwijana w krajach o wysokiej kulturze technicznej i społecznej już od wielu lat i widać tam i wysoką skuteczność takich działań i chęć do współpracy pilotów. W dyskusji ustaliliśmy, że na obecnym etapie sprawą najważniejszą jest przekonywanie pilotów do tego, aby nie ukrywali zdarzeń niebezpiecznych ze swoim lub czyimś udziałem, ale żeby szukali rozwiązania problemu.

Zgłaszanie problemów do zespołu jest jednym ze sposobów zaradzeniu problemowi w sytuacji, gdy pilot nie może sam go rozwiązać. Tego typu działania podejmowane przez zespół od dwóch lat PSP prowadzi od samego początku istnienia i efektem tych działań są zgłoszenia w dziale „zdarzenia” na stronie PSP oraz artykuły podsumowujące najpopularniejsze zgłaszane zagrożenia oraz ostrzegające przed nowymi niebezpiecznymi zjawiskami.

Ustaliliśmy, że dział bezpieczeństwa PSP będzie zgłaszał do zespołu „Latajmy bezpiecznie” prośby o pomoc w usunięciu zagrożeń na styku paralotniarstwa z pozostałymi rodzajami lotnictwa. Zagrożenia wynikające z małej wiedzy i umiejętności paralotniarzy możemy redukować jedynie dzięki pracy własnej w organizacjach paralotniowych.

Dodaj komentarz

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118