NNW 2024

hestia

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Podstawa zawarcia umowy ubezpieczenia: OWU Biznes i Podróż – Hestia (AB-BP-01/21)

    • Wariant I ubezpieczenia.
    • Zakres ograniczony do uprawiania sportów bądź udziału w zawodach oraz w drodze na w/w lub powrotnej.
    • Zakres terytorialny: ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistniałe na terytorium Polski i poza jej granicami, z tym, że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych polskich.
    • Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia i godziny wskazanej przez Klienta, jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że składka została wcześniej wpłacona na konto PSP do tego przeznaczone.
    • Po zarejestrowaniu się Członka PSP w systemie PSP z systemu zostaje wygenerowany Imienny certyfikat, który potwierdza zgłoszenie Członka PSP do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki, które wystąpiły po zarejestrowaniu się Członka PSP w w/w systemie i opłaceniu składki.
    • Każdy certyfikat obowiązuje od dnia przystąpienia tj. najwcześniej od 01-03-2024 do końca okresu ubezpieczenia polisy głównej, czyli do dnia 28-02-2025.
    • Zakres ubezpieczenia obejmuje udział w zawodach sportowych objętych zakresem niżej wymienionych opcji oraz moment drogi na i powrotnej na zawody.
    • Od roku 2020 powstał nowy system do obsługi ubezpieczeń – ZEFIR2. W tym systemie obsługujemy tylko płatności online za pośrednictwem operatora płatności. Do składek doliczamy prowizję 1,5%, którą pobiera operator płatności. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy od ręki zrealizować Państwa zlecenie na polisę, nie trzeba oczekiwać na odznaczenie wpłaty, a certyfikat dostępny jest do wydruku natychmiast po opłaceniu należności. 

  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o uprawianie sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, motoparalotnie, motolotnie, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo.

  Suma ubezpieczenia Składka
  10 000 PLN (2.300 EUR) 108 PLN
  20 000 PLN (4.600 EUR) 222 PLN
  30 000 PLN (6.900 EUR) 420 PLN
  50 000 PLN (11.500 EUR) 600 PLN
  70 000 PLN (16.100 EUR) 816 PLN
  Suma ubezpieczenia Składka
  10 000 PLN (2.300 EURO) 60 PLN
  20 000 PLN (4.600 EUR) 120 PLN
  30 000 PLN (6.900 EUR) 224 PLN
  50 000 PLN (11.500 EUR) 330 PLN
  70 000 PLN (16.100 EUR) 432 PLN

  Zakres ubezpieczenia rozszerzony o uprawianie sportów: lotniarstwo, paralotniarstwo, paralotnie z napędem, motoparalotnie, motolotnie, skoki spadochronowe, snowboard, nurkowanie, narciarstwo, szybownictwo, windsurfing,  kitesurfing, żeglarstwo, jazda na rowerze

  Suma ubezpieczenia Składka
  10 000 PLN (2.300 EURO) 134 PLN
  20 000 PLN (4.600 EUR) 314 PLN
  30 000 PLN (6.900 EUR) 614 PLN
  50 000 PLN (11.500 EUR) 912 PLN
  70 000 PLN (16.100 EUR) 1176 PLN
  Suma ubezpieczenia Składka
  10 000 PLN (2.300 EURO) 74 PLN
  20 000 PLN (4.600 EUR) 172 PLN
  30 000 PLN (6.900 EUR) 307 PLN
  50 000 PLN (11.500 EUR) 457 PLN
  70 000 PLN (16.100 EUR) 588 PLN

  Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu: 100% sumy ubezpieczenia

  Świadczenie na wypadek śmierci: 100% sumy ubezpieczenia

  Dodatkowe rozszerzenia/ stawka składki dodatkowej:

  • Koszty rehabilitacji – limit 5% SU / stawka składki dodatkowej: 0,55% w/w limitu 5% SU.
  • Koszty protez – są w standardowym zakresie ubezpieczenia zgodnie z OWU.
  • Jednorazowe świadczenie w przypadku całkowitej utraty zdolności do pracy – limit 100% SU / stawka składki dodatkowej: 0,75% w/w limitu 100% SU.

  Kwoty wyrażone w EUR nie mogą w czasie obowiązywania polisy/ ważności certyfikatu przekroczyć kwot ustalonych w PLN. W przypadku przekroczenia zostanie sporządzony aneks do polisy, korygujący kwoty sum ubezpieczenia w EUR.

  Informacje dodatkowe:

  Potwierdzeniem przyjęcia do ubezpieczenia jest wygenerowanie imiennego certyfikatu. Certyfikat w formacie PDF, należy wydrukować własnoręcznie z sytemu ZEFIR. Certyfikat zyskuje ważność o północy czasu polskiego po opłaceniu składki ubezpieczeniowej za wybraną opcję ubezpieczenia oraz składki członkowskiej w PSP (bez względu na datę wygenerowania certyfikatu). Każdy certyfikat odnosi się do niniejszych warunków. Warunki te uzupełniają treść certyfikatu.

  Aby wykupić za naszym pośrednictwem ubezpieczenie, należy zarejestrować się w systemie ZEFIR.

  Po zalogowaniu się do systemu ZEFIR, należy zadeklarować opłatę składki członkowskiej do PSP oraz wybrać rodzaje interesujących ubezpieczeń.

  W następnym kroku zostaniesz przekierowany/na do systemu płatności online przelewy24. Po opłaceniu polisy można pobrać certyfikat.

  Jak się te sumy mają do składki członkowskiej?

  Ubezpieczenia na wynegocjowanych przez nas warunkach dostępne są dla członków naszego Stowarzyszenia. Aby móc z nich skorzystać należy być członkiem PSP oraz opłacić składkę członkowską. Składka członkowska na 2024 rok wynosi 40 zł i jest niepodzielna.

  W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ubezpieczenia, bądź też potrzeby jego błyskawicznego wykupienia, proszę o kontakt do biura naszego brokera. Członkom naszego Stowarzyszenia pomaga w załatwieniu wszelkich spraw Pani Bernadetta Florczyk (661 122 120).

  Dodaj komentarz

  • email: psp@psp.org.pl

   Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
   ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

   NIP 527 251 23 14
   REGON 140534339
   KRS 0000236118