Cel zbierania opisów wypadków

I. Cel ogólny.

 1. Podniesienie bezpieczeństwa uprawiania naszego sportu poprzez zwiększoną świadomość możliwych sytuacji niebezpiecznych i ich konsekwencji.
 2.  W dłuższym okresie czasu (po zebraniu wystarczająco dużego materiału) próba wychwycenia tendencji/sytuacji powtarzających się.

II. Cel zamieszczania opisów wypadków w których udział biorą piloci rekreacyjni.

 -dla instruktorów
 1. Informacja o poziomie wyszkolenia po zakończeniu kursów ? będzie  wprowadzony do ankiety punkt opisujący stopień wyszkolenia, nalot i czas od ukończenia kursu, oraz kto szkolił.
 2.  Informacja o problemach jakie najczęściej przytrafiają się pilotom w swobodnym lataniu.
  Może to prowadzić do modyfikacji zakresu kursów i położenia szczególnego
  nacisku na elementy sprawiające najwięcej kłopotów.

 -dla kandydatów na pilotów oraz dla pilotów wyczynowych

 1. Informacja o zagrożeniach jakie niesie paralotniarstwo.

-dla pilotów rekreacyjnych

 1. Cele takie same jak Cel ogólny.

III. Cel zbierania danych o wypadkach podczas szkoleń paralotniowych.

-dla instruktorów
 1. Weryfikacja jakości szkolenia (w zakresie bezpieczeństwa) wewnątrz środowiska instruktorów
 2.  Informacja o najczęściej powtarzających się błędach osób szkolonych lub instruktorów
 3.  Wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami Może to prowadzić do modyfikacji zakresu kursów i położenia szczególnego nacisku na sprawiające najwięcej kłopotów elementy.

-dla kandydatów na pilotów oraz pilotów wyczynowych

 1. Pomoc w wyborze miejsca szkolenia
 2.  Informacja o zagrożeniach jakie niesie paralotniarstwo.

-dla pilotów rekreacyjnych

 1. Podniesienie bezpieczeństwa uprawiania naszego sportu poprzez zwiększoną świadomość możliwych sytuacji niebezpiecznych i ich konsekwencji.
 2. Pomoc w polecaniu szkoły znajomym lub podjęciu decyzji o miejscu doszkalania

IV. Cel zbierania danych o wypadkach wśród pilotów wyczynowych.

-dla instruktorów
1.      Podnoszenie poziomu szkolenia poprzez  stosowanie doświadczeń zawodników w czasie szkolenia.
2.      Informacja o zagrożeniach jakie niesie paralotniarstwo.
-dla pilotów wyczynowych
1.      Podnoszenie świadomości zagrożeń w lataniu zawodniczym.
2.      Wypracowanie zachowań minimalizujących znane zagrożenia.
-dla pilotów rekreacyjnych i kandydatów na pilotów
1.      Informacja o zagrożeniach jakie niesie paralotniarstwo.
V. Cel zbierania danych o wypadkach dla pozostałych zainteresowanych:

-dla producentów sprzętu paralotniowego

 1. Informacja o bieżących zagrożeniach wynikających z wad używanego sprzętu.
 2. nadawanie bezpiecznego kierunku rozwoju sprzętu.

-dla legislatorów

 1. Informacja o rzeczywistych zagrożeniach jakie niesie paralotniarstwo.
 2. Wprowadzanie zmian rzeczywiście służących bezpieczeństwu.

-dla instytucji ubezpieczeniowych

1.      Informacja o prawdziwym stopniu zagrożenia dla uprawiających paralotniarstwo i osób trzecich.

METODY REALIZACJI.

I.  Opisy wypadków pilotów rekreacyjnych.

 1. Publikacja opisów wypadków na stronie PSP.
 2.  Umożliwienie komentowania opisów.
 3.  Comiesięczna informacja na grupie dyskusyjnej.
 4.  Poddanie do otwartej dyskusji ciekawszych przypadków, analiza przyczyn przez osoby o dużej wiedzy merytorycznej – komunikat bezpieczeństwa
 5.  Publikacja w prasie.
 6. W przypadku wykrycia zagrożenia natychmiastowe powiadomienie poprzez listę dyskusyjną wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

II.  Komunikat o wypadkach w czasie szkoleń

 1. Publikacja jaki procent kursantów na danym etapie w danej szkole ulega wypadkom. Wypadkiem będzie każde zdarzenie wymagające wizyty ambulatoryjnej lub leczenia szpitalnego, przy czym należy podzielić wypadki na trzy stopnie: lekkie-tylko wizyta ambulatoryjna, średnie-pozostanie na obserwacji w szpitalu lub uzyskanie co najmniej dwutygodniowego zwolnienia lekarskiego i ciężkie związane z leczeniem szpitalnym.
 2. Wydawanie wewnętrznego biuletynu dla instruktorów ze szczegółowymi danymi.
 3. Podawanie procentu wypadków za cały rok po zakończeniu sezonu.

III. Opisy wypadków pilotów wyczynowych.

1.      Takie samo traktowanie jak opisy wypadków pilotów rekreacyjnych.

2.      Do tej kategorii zaliczane są jedynie opisy pilotów członków kadry.

3.      Będą publikowane jedynie opisy wypadków robione poprzez tych pilotów, których opis dotyczy, lub trenera kadry.

4.      W opisie nie będą znajdowały się elementy mogące pozwolić zidentyfikować pilota, a jedynie sam opis sytuacji.

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118