Cele i priorytety PSP (uchwała)

W trakcie ostatnich kilku miesięcy opracowaliśmy w PSP listę głównych obszarów zainteresowania Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. Kilka dni temu została ona przyjęta w formie uchwały. Jak wiadomo, jest to lista życzeń, do których ręce do pomocy są na wagę złota. Proponujemy zatem ogólnopolską akcję czynu społecznego. 😉

Nie… nie namawiamy do brania łopat w dłonie i usypywania gór. Przewidywane zaangażowanie w realizację wspólnych celów będzie na poziomie kilku maili na tydzień, jednego, dwóch spotkań na kwartał, raz na jakiś czas wysłania jakiegoś pisma.

W szczegółach wyglądać to będzie tak…

Powołamy zespoły zadaniowe. Zainteresowani napiszą maila na zarzad@psp.org.pl, że są zainteresowani jakimś konkretnym zagadnieniem z poniższej listy. Z maili osób zainteresowanych utworzone zostaną mini-grupy dyskusyjne. Mail wysłany na adres jakiejś grupy będzie docierał do wszystkich jej członków. W ramach grup będą działania… lub nie. W końcu wszyscy działamy społecznie i nikt nikogo nie zmusza. Konieczność działań bierze się z przemyśleń jednostki, te przemyślenia lub sytuacja może się zawsze zmienić. Ale warto spróbować.

Oto lista zagadnień opracowana przez Zarząd PSP:

1) Kwestie informacyjne, internet

 • Strona PSP. Ustalenie ogólnych wytycznych. Przygotowanie listy zmian i ich wdrożenie.
  • zgłoszone już postulaty nowych działów:
  • rekomendowane szkoły para i lotniowe na naszej stronie;
  • lista rekordów;
  • blog dla zawodników;

Ogólne wstępne wytyczne dla strony PSP:
I) Strona popularyzująca latanie na paralotniach i lotniach. Bezpieczne i na coraz wyższym poziomie (edukacja bardziej niż wymiana informacji, strona zasilana przez społeczność, luźno powiązana z grupą pl.rec.paralotnie)
II) Strona informująca o działaniach PSP (sprawozdania, plany projektowe, ubezpieczenia, imprezy).

 • Dokooptowanie rzecznika.
 • Utrzymanie certyfikatu systemu Zefir.
 • Optymalizacja systemu do zarządzania sprzedażą polis.

2) Bezpieczeństwo

 • Biuletyn na stronie PSP (mailingowy?)
 • Popularyzowanie świadomego i zgodnego z prawem latania na paralotniach i lotniach

3) Promocja sportu rekreacyjnego

 • Publikowanie nieoficjalnych rekordów
  • nagrody rzeczowe
  • puchar przechodni
  • kategorie rekordów (dp ustalenia)
  • na początek – wstępna lista rekordów do wygrawerowania na pucharze

4) Promocja sportu wyczynowego

 • Zorganizowanie zawodów PPO i PHO w Bułgarii w sierpniu
 • Organizacja PLP
 • Lotniowe Mistrzostwa Polski

5) Sprawy startowisk

 • Wzrost ilości i jakości startowisk i lądowisk w Polsce poprzez współpracę z organizacjami regionalnymi, negocjacje z podmiotami zaangażowanymi etc.
 • Instalacja połączonych z internetem urządzeń do pomiaru warunków meteorologicznych na startowiskach.

6) Sprawy ubezpieczeń

Ubezpieczenia
a) Wprowadzenie do oferty ubezpieczeń pozwalających spełniać wymogi krajów UE z wymaganiami OC wyższymi niż polskie

Ubezpieczenia startów niepieszych (z wózkiem)

7) Kwestie zmian w prawie

 • Doprowadzenie do zniesienia uciążliwości prawnych w procesie otrzymania Świadectwa Kwalifikacji oraz w prowadzeniu lotów na paralotniach i lotniach
 • Usunięcie wymagania zaświadczenia o niekaralności do posiadania ŚK
 • Rozmowy z ULC, AMC

7a) Kwestie dostępu do przestrzeni powietrznej

Zapewnienie równego dostępu do przestrzeni powietrznej lotniom i paralotniom

8) Kwestie integracyjne

Rozmowy z innymi organizacjami zajmującymi się sportem lotniowym i paralotniowym
Zwiazek sportowy – budowa federacji lub jednej organizacji zajmującej się całokształtem zagadnień lotniowych i paralotniowych
Analiza innym przykładów (USA, Czechy, Francja)

9) Sprawy administracyjno – gospodarcze

 • Sprawy administracyjne
 • Kwestia legitymacji
 • Pomysły na rozszerzenie działalności PSP

Dla jednostki będzie to mała ilość roboty, a skutki mogą być wielkie, dlatego mamy nadzieję na duży odzew 🙂

Paweł Warzybok

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118