Co to jest IPPI?

1. Co to jest IPPI ?

IPPI jest dokumentem opracowanym przez FAI na podstawie programu szkolenia Para Pro mającym na celu ujednolicenie poziomów wyszkolenia pilotów szkolonych w różnych ośrodkach. W związku z tym określono pewne minimalne wymagania, jakie pilot musi spełniać aby otrzymać kolejne stopnie IPPI. I tak wymagane jest na:

IPPI 1 – dotyczy tylko lotni

– dotyczy tylko lotni

IPPI 2

Minimum 6 dni lotnych

Minimum 30 udanych lotów, z których co najmniej 10 jest lotami wysokimi.

Wymagana wiedza, m.in.: przestrzeń i ruch powietrzny – przestrzenie kontrolowane i niekontrolowane, lotniska, VFR, IFR zasady ruchu, prawo drogi.

IPPI 3

Minimum 60 udanych lotów dających nalot całkowity 10 godzin.

Loty z 5 różnych miejsc, z których 3 są wewnątrz lądu.

Minimum 3 loty i całkowity nalot 2 godzin w noszeniach.

Wymagana wiedza m.in. :

1. Przestrzeń kontrolowana i lotniska: strefy kontrolowane, rejony kontrolowane lotnisk, korytarze powietrzne, kontrola ruchu powietrznego w przelotach przez obszar kontrolowany, VFR/IFR trasy samolotów oczekujących na lądowanie, zasady użytkowania, reguły VFR dla minimalnej widoczności i odległości od chmur.

2. Przestrzeń niekontrolowana i lotniska niekontrolowane: służby informacyjne, VFR/IFR trasy samolotów oczekujących na lądowanie, zasady użytkowania, reguły VFR dla minimalnej widoczności i odległości od chmur.

3. Inne przestrzenie: Strefy ograniczone, niebezpieczne i zabronione.

Źródła informacji: mapy ICAO, publikacje, instrukcje, NOTAM, źródła informacji.

Kontrola ruchu powietrznego, serwisy informacyjne, lokalne lotniska i kluby.

IPPI 4 Tak jak w punkcie 3, łagodne warunki, a dodatkowo:

Tak jak w punkcie 3, łagodne warunki, a dodatkowo:

Minimum nalot 20 godzin
Nalot w termice minimum 5 godzin
Nalot na żaglu minimum 5 godzin.

IPPI 5 Tak jak w punkcie 4 i dodatkowo:

Tak jak w punkcie 4 i dodatkowo:

Całkowity nalot 50 lotnych godzin.
5 przelotów w różnych noszeniach, minimum 20 km każdy(lot na żaglu i lot wzdłuż tego samego zbocza nie jest uznawany).

Wymagana wiedza m.in. :

Ruch w przestrzeni powietrznej:

1. Przestrzeń kontrolowana, korytarze powietrzne, obszary dla samolotów oczekujących na lądowanie, strefa kontroli i lotnisk.

2. Przestrzeń niekontrolowana: AFI i inne przestrzenie. Niebezpieczne, ograniczone, zabronione i obszary alarmowe.

3. Ruch wojskowy: obszary ćwiczeń, fotografowanie z powietrza.

4. Publikacje rządowe: AIC, AIP, Notam, mapy ICAO.

2. Kto wydaje IPPI?

FAI ma w każdym kraju jedną organizację reprezentującą. W Polsce tą funkcję pełni Aeroklub Polski. Jedynie AP ma możliwość wystawiania kart IPPI na terenie naszego kraju. Piloci występujący o przyznanie karty IPPI muszą spełniać kryteria na dany stopień. Nie trzeba być członkiem AP, aby otrzymać kartę IPPI.

IPPI to potwierdzenie umiejętności pilotów paralotniowych określanych pięcioma poziomami wyszkolenia FAI-ParaPro. Lokalna organizacja zajmująca się paralotniarstwem (w Polsce AP, jako członek FAI), wydaje karty IPPI na podstawie posiadanego poziomu wyszkolenia w danym kraju. Wydawane do 2003 r. przez AP karty wyszkolenia, pomimo ze nie posiadają ważności jako uprawnienia państwowe (nigdy nie miały takiej ważności), nadal są ważnymi dokumentami potwierdzającymi poziom wyszkolenia równoważny stopniom IPPI.

Tym samym pilot paralotni nadal może uzyskać kartę IPPI na podstawie posiadanej karty wyszkolenia L, Aogr, Apln i B, bez posiadania Świadectwa Kwalifikacji. Świadectwo Kwalifikacji jest dokumentem urzędowym, a nie potwierdzeniem sportowego poziomu wyszkolenia równoważnego IPPI. Nie ma bezpośredniego przełożenia pomiędzy Świadectwem Kwalifikacji a poziomem IPPI – tym samym posiadanie SK nie uprawnia automatycznie do otrzymania karty IPPI.

Szkolenia na SK mogą prowadzić certyfikowane w ULC ośrodki, które nie musza być ośrodkami współpracującymi z AP i szkolącymi wg standardów FAI. AP jest uprawniony do wydawania karty IPPI na podstawie faktycznego poziomu wyszkolenia zgodnego z ParaPro, potwierdzonego przez instruktora uznawanego przez AP, przy czym prawo nie wymaga by był to instruktor działający w ramach certyfikowanego przez ULC ośrodka szkolenia. Działalność sportowa w dziedzinie paralotniarstwa, jaka zajmuje się AP poprzez członkostwo w FAI, jest niezależna od działalności urzędów administracji publicznej, jaka jest ULC.

3. Czy AP może odmówić wydania IPPI?

Jeśli pilot wylegitymuje się wymaganymi umiejętnościami na dany stopień w sposób zgodny z wymaganiami AP, to AP nie może odmówić wydania karty IPPI.

4. W jakich krajach jest wymagane latanie z IPPI?

We wszystkich krajach podstawowym dokumentem jest krajowa licencja. IPPI, jeśli jest wymagane, to jedynie wraz z licencją krajową. Posiadam informacje ze Szwajcarii i Włoch na temat obowiązku posiadania karty IPPI w tych krajach. Dodatkowo zaistniały podobno przypadki ukarania pilotów z Niemiec przez włoską policję z powodu nieposiadania kart IPPI. Z informacji otrzymanych z Włoch wynika, że karta IPPI jest tam obowiązkowa, a wszystkie informacje można przeczytać na stronie http://www.fivl.it/ -> „Visiting Pilots”.

W Szwajcarii do samodzielnego latania jest wymagana karta IPPI 4 – dotyczy to pilotów zagranicznych. Jest to ustalenie dokonane poprzez ich organ państwowy BAZL (Bundes Anstalt für Zivil Luftfahrt) wraz z SHV. Informacja została uzyskana od Susanne Spieler Sachbearbeiterin Ausbildung / Secrétariat Formation http://www.shv-fsvl.ch/ mailto:susanne.spieler@shv-fsvl.ch

Ponadto do samodzielnego latania karta IPPI 4 jest wymagana w Austrii i Polsce.

W przypadku Polski to wymaganie nie jest warunkiem zapisanym w ustawie, a jedynie jest to decyzja AP, czyli może dotyczyć jedynie członków AP, lub na imprezach organizowanych przez AP i dotyczy oczywiście pilotów zagranicznych.

5. Czy Świadectwo Kwalifikacji uprawniające do legalnego latania w Polsce uprawnia jednocześnie do otrzymania IPPI 4 wymaganego przez AP?

Nie uprawnia. Program szkolenia zapisany w ustawie określa minimalny nalot do otrzymania ŚK na 6 godzin, natomiast Para Pro na IPPI 4 wymaga 20 godzin swobodnego nalotu. Co prawda wymaganie posiadania IPPI 4 jest wysuwane do pilotów zagranicznych, ale jeśli przyjmie się równość wobec prawa wszystkich pilotów, to takie wymaganie może być także wysunięte wobec pilotów krajowych.

6. Czy Świadectwo Kwalifikacji uprawnia do otrzymania IPPI 3 ?

Tak, AP jest w takim przypadku zobowiązane wydać kartę IPPI 3. Obecnie AP odmawia wydawania kart IPPI 3, ale wobec planowanego znacznego wzrostu opłat za wydawanie kart IPPI nie będzie problemu z otrzymaniem tych kart. Biorąc jednak pod uwagę, że jeśli wymagane jest w jakimś kraju IPPI od pilotów zagranicznych, to jako minimalne określa się je na poziomie IPPI 4. Dlatego odbieranie IPPI 3 nie ma większego sensu.

7. Czy IPPI 3 daje możliwość8. samodzielnego latania w Czechach i na Słowacji?

W Czechach i na Słowacji można latać samodzielnie po szkoleniu PL-A, które uprawnia do otrzymania IPPI 3. Pilot jest jedynie ograniczony do paralotni z certyfikatem Afnor Standard lub DHV 1 i 1-2.

8. W jaki sposób otrzymuje się IPPI 4 w Czechach, na Słowacji i w Polsce.

W Czechach i na Słowacji piloci z PL A samodzielnie nabywają doświadczenia, a gdy już według ich potrzeb chcą uzyskać możliwość latania na trudniejszym sprzęcie, to zgłaszają się do instruktorów na przeszkolenie na PL-B i po ukończeniu tego przeszkolenia mogą otrzymać IPPI 4 lub 5. Z relacji pilotów można wnioskować, że IPPI 4 w Czechach można otrzymać także po zrobieniu kursu na PL A i zależy to jedynie od woli instruktora szkolącego. W związku z tym należy przypuszczać, że IPPI wydawane w ten sposób nie będą w najmniejszym stopniu odzwierciedlały poziomu osoby wyszkolonej, gdyż program szkolenia na PL A nie spełnia wymagań określonych przez ParaPro dla otrzymania IPPI 4. W Polsce po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji należy jeszcze wylatać w certyfikowanym ośrodku godziny brakujące do otrzymania IPPI 4 i dopiero z wpisem do książki lotów można udać się do AP po IPPI 4. Są w tej chwili czynione starania, aby można było latać w Polsce legalnie po drugim etapie szkolenia na poziomie IPPI 3.

9. Kto może wymagać od nas posiadania IPPI?

Okazania IPPI może zażądać od nas właściciel lub zarządzający startowiska lub lotniska na całym świecie. Dokument ten może także być wymagany przez organizatorów zawodów. Jeśli wymóg posiadania karty IPPI jest zapisany w warunkach ogólnych ubezpieczenia, to także ubezpieczyciel może wymagać od nas IPPI. Poza tym, jeśli wymóg posiadania IPPI został zapisany w prawie któregoś z krajów, to latając w tym kraju należy posiadać odpowiednie IPPI. Jak do tej pory nie dotarły do mnie żadne informacje mówiące o tym, że któryś z krajów włączył karty IPPI do swojego prawa, oprócz wspomnianej informacji ze Szwajcarii.

Dziękuję za pomoc w napisaniu tego opracowania Iwonie Tytko, Jędrzejowi Jaxa-Rożen, Zdzisławowi Stankiewiczowi, Robertowi Zbeli.

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118