Czym są „miasta rozróżnialne na mapie lotniczej”?

Pod koniec marca PSP wysłało pismo do PAŻP z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących niektórych sformułowań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące oraz w zmieniającym go Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r.

W rozporządzeniach tych znajdują się określenia „ miast” o podanej liczbie ludności, miasto stołeczne Warszawa oraz pojęcie „rozróżnialne na mapie lotniczej”. Pojęcia te są różnie interpretowane przez rożne podmioty. Poprosiliśmy zatem o podanie wykładni tych przepisów oraz określenie możliwości ich praktycznego stosowania przez pilotów paralotni szczególnie w lotach nad terenami które nie są zabudowane, nie odbywają się tam loty innych statków powietrznych, ale pozostają w granicach administracyjnych miast.

Otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:

W odpowiedzi na pismo dotyczącego pojęcia „miasta rozróżnialnego na mapie lotniczej” wprowadzonego Rozporządzeniem MI z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (z późniejszymi zmianami) informuję że, mapy lotnicze publikowane przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, zarówno będące integralną częścią Zintegrowanego Pakiecie Informacji Lotniczych AIP, a przede wszystkim Lotnicza Mapa Polski ICAO 1:500 000, tworzone są z zachowaniem wymogów Załącznika 4 ICAO oraz Instrukcji Technicznej K-2 – Mapy topograficzne do celów gospodarczych. Przepisy te określają jakie informacji mają się znaleźć na konkretnych typach publikowanych map, ich skale, odwzorowania itp.

Uwzględniając przepisy dotyczące miast wprowadzone przez obowiązujące rozporządzenie oraz przepisy w zakresie map topograficznych obowiązek stosowania się do ograniczeń dotyczy lotów nad miastami rozróżnialnymi ma mapie lotniczej ICAO bez uwzględniana innych map np. administracyjnych, drogowych publikowanych w mniejszych skalach zawierających granice administracyjne miast.

Podkład topograficzny, aktualizowany rokrocznie przez GUGIK, pokazywany na Lotniczej Mapa Polski ICAO, obejmuje zarysy osiedli (miast, wsi) w rzeczywistym ich położeniu i wielkości, a nie granice administracyjne.

Jednakże mając na uwadze dbałość o zasady współżycia społecznego oraz potencjalną uciążliwości operacji lotniczych dla mieszkańców miejscowości których domostwa, ze względu na zasady generalizacji informacji topograficznej (§38 K-2) stosowanej w szeregu skatowym mapy nie są rozróżnialne na mapie lotniczej, Użytkownicy winni stosować wszelkie dostępne działania minimalizujące potencjalny wpływ na mieszkańców.

Dyrektor Biura Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego

Zgodnie z tym dokumentem obszary miast zaznaczone są na mapach lotniczych, w zależności od ich rodzaju, kolorem szarym lub żółtym.

Podstawowym źródłem informacji jest „Lotnicza Mapa Polski ICAO w skali 1:500 000„. Na niej obszary miast zaznaczone są kolorem żółtym:

vfr2014_sample
Źródło: http://www.ais.pansa.pl/pliki/vfr2014_sample.jpg

W przypadkach wątpliwych można posłużyć się bardziej szczegółowymi mapami VFR poszczególnych lotnisk, na których obszary miast zaznaczone są kolorem szarym.

Dla lotów PPG w okolicach Warszawy, gdzie sytuacja formalna budziła duże wątpliwości, co stało się przyczyną wystąpienia do PAŻP z wnioskiem o interpretację, warunki wykonywania lotów przedstawiają się, zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami, następująco:

Z map VFR EP_AD_4_EPWA_4-0, EP_AD_4_EPWA_5-0 i EP_AD_4_EPWA_6-0 wynika, że loty w strefach „Area Powsin” i „Area Konstancin” SĄ DOPUSZCZALNE, z następującymi zastrzeżeniami:

W lotach na kierunki południowe i wschodnie należy omijać zabudowania Powsina, Konstancina i Bielawy. W lotach z tych stref w kierunku centrum Warszawy nie należy przekraczać linii łączącej południowo-wschodni róg Osadnika Czerniakowskiego i ulicę Ateńską po praskiej stronie Wisły (ok. 500 m przed Grubą Kaśką, ok. 1000 m przed Mostem Łazienkowskim).

Analogicznnie – z map VFR EP_AD_4_EPWA_5-0 i EP_AD_4_EPWA_6-0 wynika, że loty ze startowiska „Warszawa Chudoby” SĄ DOPUSZCZALNE, z zastrzeżeniem: odejście od startowiska powinno odbywć się w kierunku północnym.

W każdym przypadku należy:

 • zachowywać minimalną odległość 300 m od obszarów zwartej zabudowy,
 • stosować się do lokalnych warunków wykonywania lotów (w szczególności w odniesieniu do startowiska „Warszawa Chudoby”),
 • „stosować wszelkie dostępne działania minimalizujące potencjalny wpływ na mieszkańców”.

Komentarz: Paweł Radziszewski

Grzegorz Siwik

Nasz latający prawnik.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118