Nadzwyczajne Walne Zebranie

W celu dostosowania statutu do wymagań Sądu Gospodarczego w Warszawie na podstawie paragrafu 19 punkt 6, zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. Uchwała z dnia 14.05.2009 r.

Zebranie odbędzie się w dniu 17 maja 2009 r w pierwszym terminie o godz. 16 lub w drugim terminie w dniu 17 maja 2009 r o godz. 16.30 w Warszawie przy ul. Pałacowej na terenie startowiska PPG Wilanów. Porządek obrad:

 • Dyskusja i głosowanie nad zmianą paragrafu 19 punkt 6a Statutu Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego.

Paweł Warzybok

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118