Paralotniowa Mapa Polski – wersja testowa

Paralotniowa Mapa Polski – wersja testowa – przeznaczona dla GPSów Garmin.

Powstaniu mapy towarzyszyła idea, aby stworzyć łatwą w użytkowaniu i przyjazną paralotniarzowi pomoc, dzięki której swobodnie latający paralotniarz będzie mógł unikać zarówno miejsc dla niego niebezpiecznych, jak i zakazanych. Obszar mapy obejmuje przestrzeń sklasyfikowaną jako G (czyli od GND do 2895,6 m. n.p.m.) znajdującą się nad terytorium Polski. Mapa zawiera też inne elementy przestrzeni znajdujące się we wspomnianym obszarze.

Granice Polski i polską linię brzegową zaczerpnąłem z mapy: Poland G airspace Wojciecha Scigaly, znajdującej się na MapCenter. Porównanie wybranych fragmentów granicy z mapami topograficznymi 1:100k wykazało duże podobieństwo przebiegu linii granicznej. Strefa AIDZ jest orientacyjna. Pozostałe elementy mapy, strefy P, D, TMA, CTR, MATZ, ATZ, zostały wykreślone w oparciu o dane tekstowe dostępne na stronie http:/ais.pansa.pl/aip/ .  Stan aktualności danych 2 czerwiec 2011.

W obecnej wersji dodałem dodatkowe mapki zawierające niektóre z TSA. Te dodatkowe mapki można włączać i wyłączać bezpośrednio w GPSie (w zależności od tego czy dane strefy są aktywne czy nie). Strefy TSA w dodatkowych mapkach składają się tylko z obwiedni strefy. W przypadku gdy granice dwóch stref się pokrywają widoczny jest opis tylko jednej granicy. Dlatego aby jednoznacznie móc zidentyfikować daną strefę, dodatkowo narysowałem „dzyndzelek” wewnątrz każdej strefy.

Mapa nie do użytku operacyjnego! (Cokolwiek by to miało znaczyć.)

Mapa jest udostępniona w postaci pliku instalującego na komputerze z systemem Windows i podpinającego mapę do oprogramowania Mapsource. Następnie z programu Mapsource można mapę dalej przesłać do odbiornika GPS firmy Garmin. Program instalacyjny rozpakowuje pliki do katalogu wskazanego przez użytkownika, oraz dodaje odpowiednie wpisy do rejestru umożliwiając współpracę z programem Mapsource. Deinstalator (Panel Sterowania -> Dodaj/Usuń programy -> PSP Mapa Przestrzeni) usuwa katalog i czyści wpisy w rejestrze systemowym. Programy instalujący i deinstalujący w niektórych systemach operacyjnych muszą być uruchamiane z uprawnieniami administratora.

Zapraszam do testowania mapy, oraz do nadsyłania uwag, w szczególności w przypadku napotkania błędów na mapie.

Przed zainstalowaniem mapy należy odinstalować poprzednią wersję.

Pobierz instalator mapy.

Pobierz spakowane pliki z mapami – dla osób nie korzystających z windows. 

Piotr Krysztofiak

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118