Pismo do ULC

Pismo do ULC w sprawie nawiązania współpracy w procesie legislacyjnym.

26 maja 2009r. na grupie pl.rec.paralotnie pojawił się apel o uratowanie PPG, wspólnymi siłami przed spodziewanymi zmianami w prawie lotniczym, szykowanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W trakcie długiej dyskusji środowisko jednoznacznie wypowiedziało się przeciwko przytaczanym z drugiej ręki projektom zmian, zakwestionowało również niektóre ważne punkty raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych, na podstawie którego – znowuż wiadomość z drugiej ręki – te projekty miały się zrodzić.

W związku z dużą wagą sprawy dla środowiska, PSP wspólnie z Karkonoskim Klubem Paralotniowym, wyszły z inicjatywą wysłania pisma do ULC z prośbą o nawiązanie oficjalnej współpracy, w celu zapobieżenia sytuacjom wzajemnego niedoinformowania w przyszłości. Miejmy nadzieję, że współpraca ta będzie korzystna dla obu stron, że zyska ULC – bo będzie miał bezpośredni kontakt z przedstawicielami środowiska – i środowisko, bo wreszcie będziemy mieli bezpośredni – oficjalny – udział w procesie legislacyjnym.

Oto treść pisma…


Warszawa 3 czerwca 2009 r.

Pan Grzegorz Kruszyński
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe, jest w chwili obecnej  największą ogólnopolską organizacją paralotniową. Skupia w chwili obecnej około tysiąca osób. Naszym celem jest między innymi organizacja, popularyzacja i rozwój paralotniarstwa i lotniarstwa. Nasze Stowarzyszenie ma odpowiedni potencjał i chciałoby włączyć się do procesu legislacyjnego, którego rezultatem będzie stworzenie bardziej przyjaznych, a przy tym bezpiecznych warunków do rozwoju tych dyscyplin sportu w Polsce. Zwracamy się z prośbą o udostępnianie nam, informacji dotyczących prowadzonych obecnie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego prac nad projektami aktów normatywnych, mających wprowadzić zmiany w obowiązujących obecnie zasadach wykonywania lotów na paralotniach, paralotniach z napędem, motoparalotniach oraz paraplanach, a także w przepisach regulujących wymagania techniczne dla ww. statków powietrznych oraz dotyczące personelu lotniczego. W przeszłości taka współpraca była prowadzona, lecz z nieznanych nam powodów nie jest kontynuowana.

Zarząd PSP żywi głęboką nadzieję, że w trosce o dobro wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej, ten list stanie się początkiem owocnej współpracy, która zmieni dotychczasowy stan, z korzyściami dla bezpieczeństwa i rozwoju swobodnego latania.

Z lotniczym pozdrowieniem
Prezes PSP
Grzegorz Siwik

Paweł Warzybok

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118