Spotkanie z Zarządem AP

W dniu 28 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Aeroklubu Polskiego z przedstawicielami Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciel Komisji Lotniowo-Paralotniowej przy AP oraz przedstawiciel kadry narodowej. Rozmowa dotyczyła problemów i przyszłości sportu paralotniowego i lotniowego.

Poruszone zostały między innymi tematy dotyczące interpretacji zapisów Kodeksu Sportowego FAI.  Przedstawiono opinie środowiska paralotniowego i lotniowego w sprawie planowanego sposobu przyznawania sportowych licencji FAI. Członkowie Zarządu AP poinformowali, że zapisy uchwał w sprawie opłat za licencje sportowe, które znalazły się na stronie internetowej, są na razie projektami i mają za zadanie między innymi wzbudzić dyskusję w środowisku. Zarząd PSP przedstawił propozycje działań na rzecz rozwoju sportu paralotniowego.

W czasie wielogodzinnej rozmowy Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego oraz Aeroklubu Polskiego zadeklarowali chęć dalszej współpracy. Ramy takiej współpracy mają być wypracowane podczas kolejnych spotkań.

Dziękujemy serdecznie Zarządowi AP, że zgodził się z nami spotkać w piątkowy wieczór i poświęcił nam dużo czasu i uwagi, abyśmy mogli przedstawić nasze stanowisko.

Wkrótce będziemy mogli przekazać więcej szczegółów.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118