Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego z działalności w okresie od 4.02.2006 do 1.03.2009. Realizując swój statutowy obowiązek Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego składa Walnemu Zebraniu niniejsze sprawozdanie ze swej działalności za okres od 4 lutego 2006 r do 1 marca 2009 r.

W dniu 4 lutego 2003 r Walne Zebranie, zgodnie z przepisami statutu wybrało w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu którym został Piotr Góźdź. Następnie wybrano dziewięcioosobowy zarząd w następującym składzie:

 • Marek Ziemła – wiceprezes Stowarzyszenia
 • Jerzy Gumowski – skarbnik
 • Grzegorz Siwik – sekretarz

członkowie Zarządu

 • Andrzej Binkowski
 • Zbigniew Gotkiewicz
 • Mirosław Górski
 • Mariusz Nowacki
 • Dariusz Perenc
 • Paweł Wierzbowski

Wybrano członków Komisji Rewizyjnej, która ukonstytuowała się następująco:

 • Wojciech Gabryjelski – Przewodniczący
 • Stanisław Cichy
 • Marek Konieczny

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 • Mirosława Górska
 • Sławomir Krawczyk
 • Stanisław Młynarski

W okresie sprawozdawczym z pełnionej funkcji rezygnację złożył Marek Ziemła.

W okresie sprawozdawczym systematycznie wzrastała liczba członków stowarzyszenia. W 2006 r. składki członkowskie opłaciło 271 osób, w 2007 r. 412, a w 2007 r. 539 osób. Prace stowarzyszenia koncentrowały się na wykonywaniu zadań statutowych. Najważniejsze ze spraw którymi zajmowało się Stowarzyszenie.

POPULARYZACJA I ROZWÓJ

W 2006 r. PSP zawarło umowę z Elekrowniami Szczytowo- Pompowymi S.A. na dzierżawę terenu, na szczycie góry Żar. Porozumienie to zapobiegło likwidacji jednego z najbardziej popularnych startowisk w Polsce. Teren ten jest do dnia dzisiejszego dzierżawiony przez Stowarzyszenie. Faktyczną opiekę nad startowiskiem sprawuje Beskidzkie Stowarzyszenie Paralotniowe.

Powstało startowisko paralotniowe na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Była to inicjatywa lokalnych pilotów wsparta przez PSP. Precedens ten daje szansę na tworzenie startowisk w innych Parkach Narodowych.

W CTR Okęcie dzięki inicjatywie PSP i pracy wielu pilotów zostały utworzone strefy lotów PPG oraz uzgodnione zostały procedury korzystania z tej strefy. Umożliwiło to legalizację wykonywania lotów CTR Okęcie i stworzyło szansę do utworzenia takich stref w pozostałych CTR-ach.

Startowisko w Gorzowie Wielopolskim. Dzięki inicjatywie pilotów z Gorzowa Wielkopolskiego udało się pozyskać nieodpłatnie teren miejski z przeznaczeniem na startowisko w Gorzowie Wielkopolskim.

Na tej samej zasadzie piloci korzystający ze startowiska na skarpie płockiej skorzystali ze wsparcia PSP, co uchroniło w tamtym czasie startowisko od likwidacji.

SPORT

Od 2007 r na podstawie wykupionej licencji Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe ma status klubu sportowego. Stowarzyszenie było organizatorem lub współorganizatorem zawodów sportowych. Zorganizowane dwie imprezy o randze Mistrzostw Polski

 • 2007 r. w Pieve d’Alpago
 • 2008 r. w Pieve d’Alpago

Ponadto Stowarzyszenie Paralotniowe wspierało działania Polskiej Ligi Paralotniowej, XCC  oraz zorganizowało zlot Paralotniowy w Piotrkowie Trybunalskim. Wsparcie polegało na udziale finansowym, zakupie nagród.

Reprezentowaliśmy PSP na Mistrzostwach Ukrainy oraz w Pucharze Koktiebiela. Dzięki temu została nawiązana współpraca z pilotami ukraińskimi.

PRAWO

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego starał się wpływać na korzystne dla paralotniarzy zmiany w Prawie Lotniczym. W 2006 r podczas posiedzenia międzyresortowego zespołu do spraw opracowania zmian Prawa lotniczego, krytycznie odnieśliśmy się do proponowanych, niekorzystnych dla paralotniarzy zmian w prawie. Przewodnicząca zespołu zgodziła się z opinią Stowarzyszenia i zmiany te nie znalazły się w projekcie ustawy. Ponadto przedstawiciele PSP brali udział w wielu posiedzeniach Komisji do spraw Prawa Lotniczego oraz opiniowali projekty aktów prawnych.

BEZPIECZEŃSTWO

W 2008 roku PSP oddelegowało przedstawiciela za konferencję generalną Europejskiego Związku Lotniowo – Paralotniowego

W omawianym okresie na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego zamieszczono w dziale Bezpieczeństwo 18 artykułów. Powstało również 6 artykułów omawiających zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zamieszczonych w przeglądzie Lotniczym. Zostało zebrane około 100 doniesień o niebezpiecznych zdarzeniach z udziałem paralotni. Zapoczątkowana została współpraca z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.

Opublikowano karty SOS zawierające podstawowe dane potrzebne w razie wypadku. Karty zostały rozprowadzone wśród pilotów na imprezach paralotniowych i poprzez szkoły paralotniowe.

Komunikaty bezpieczeństwa: Na stronie PSP ukazało się kilka komunikatów bezpieczeństwa uprzedzających pilotów o pojawiających się konkretnych problemach technicznych w używanym przez nich sprzęcie.

INNA DZIAŁALNOŚć STATUTOWA

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe prowadziło aktywną działalność, aby objąć swoich członków ochroną ubezpieczeniową. W ciągu trzech lat w ramach wypracowanych korzystnych formuł ubezpieczeniowych w zakresie OC/KL umożliwiliśmy zawarcie ponad 1100 ubezpieczeń. Opracowany został autorski program ZEFIR, umożliwiający nowoczesny internetowy sposób uzyskania ubezpieczeń.

Strona PSP w internecie została utrzymana dzięki pomocy Pawła Zimnocha, który oprócz użyczenia serwera dla PSP wykonał także wszystkie konieczne prace dla uruchomienia zgłaszania zdarzeń niebezpiecznych oraz stworzył program Zefir dla dystrybucji ubezpieczeń. Nad bieżącym działaniem strony czuwa Mariusz Matuszek

Piotr Krysztofiak stworzył i aktualizuje na bieżąco Mapę Przestrzeni Powietrznej Polski do GPS, którą można pobrać ze strony PSP.

Wiele artykułów ukazało się dzięki jednorazowym inicjatywom naszych kolegów, sympatyków i członków PSP.

FINANSE

Rok 2006

– dochód wyniósł:   4 446,58 zł

– przychody wyniosły:  61 016,31 zł

w tym

– przychody z działalności statutowej  61 015,63 zl

w tym składki   5 690,00 zł

oraz inne wpływy (wpływy na zawody i ubezpieczenia i inne)  55 325,63 zł

– przychody finansowe  0,68 zł

– koszty wyniosły:

– koszty realizacji zadań statutowych  37 776,81 zł

– pozostałe koszty  18 792,92 zł

Rok 2007

– dochód wyniósł:   7 118,09 zł

– przychody wyniosły     40 900,36 zł

w tym

– przychody z działalności statutowej  40 899,21 zl

w tym składki  13 081,00 zł

oraz inne wpływy (wpływy na zawody i ubezpieczenia i inne) 27 818,21 zł

– przychody finansowe  1,15 zł

– koszty wyniosły:

– koszty realizacji zadań statutowych  24 011,50 zł

– pozostałe koszty  9 770,77 zł

Rok 2008 

– dochód wyniósł:   13 365,16 zł

– przychody wyniosły     100 314,01 zł

w tym

– przychody z działalności statutowej   100 301,36 zl

w tym składki   16 170,00 zł

oraz inne wpływy (wpływy na zawody i ubezpieczenia i inne)  84 131,36 zł

– przychody finansowe  12,65 zł

– koszty wyniosły:

– koszty realizacji zadań statutowych 80 274,75 zł

– pozostałe koszty     6 674,10 zł

Aktualny stan kont bankowych na dzień 28.02.2009

złotówkowe  20 719,06 ZŁ

dewizowe  – 6,93 EUR

Prezes Stowarzyszenia  i Członkowie Zarządu

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118