Współpraca z Aeroklubem Polskim

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w dniu 14.01.2014 podjął uchwałę o przystąpieniu stowarzyszenia w poczet członków Aeroklubu Polskiego. W dniu 18.01.2014 decyzją Zarządu AP Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe taki status otrzymało.

Wstąpienie Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego do Aeroklubu Polskiego – będącego Polskim Związkiem Sportowym – jest kontynuacją działań podjętych od początku istnienia Stowarzyszenia. Pozostając poza związkiem większości naszych inicjatyw nie bylibyśmy w stanie kontynuować. Będąc w szeregach Aeroklubu Polskiego chcemy działać w kierunku rozwoju sportu paralotniowego w Polsce, a korzyści, jakie z tego wynikają to w szczególności:

   • możliwość organizowania rywalizacji w ramach Polskiego Związku Sportowego (w tym Mistrzostw Polski),
   • dostęp do licencji FAI dla członków PSP za 40 zł,
   • wpływ na kształtowanie kierunków rozwoju sportów lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem paralotniarstwa i lotniarstwa,
   • większa możliwość współdziałania oraz integracji z pozostałymi środowiskami lotniczymi w zakresie prawodawstwa.

Pozyskaliśmy też zapewnienie o dofinansowaniu działalności sportowej organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe ze środków pozyskanych przez Aeroklub Polski od sponsorów.

Liczymy na owocną współpracę z Aeroklubem Polskim, innymi stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz pilotami i działaczami paralotniowymi.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118