Wymiana świadectwa kwalifikacji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.09.2003 r.świadectwo kwalifikacji wymieniamy co 5 lat na nowe. Ważne jest, aby wniosek o nowy dokument złożyć nie później niż data upływu ważności starego świadectwa. Poniżej zebrano wszystkie dokumenty niezbędne do wymiany.

Przy wypełnianiu wniosku należy pamiętać, żeby wpisać wszystkie posiadane uprawnienia (Poz. XII a, np. PDI, CP, itd.). Jeżeli zmieniły się nasze dane osobowe, np. adres zameldowania, to należy dodatkowo zaznaczyć kwadracik 'zmiana danych osobowych’ i dopisać, o jakie dane chodzi (nie trzeba załączać ksera dowodu osobistego). W pozycji II. ZAŁĄCZNIKIzaznaczamy ’kopię licencji/świadectwa kwalifikacji nr…..(tu wpisujemy numer)’, ’dowód wniesienia opłaty lotniczej’, a w ostatnim, wykropkowanym miejscu dopisujemy ’oświadczenie o stanie zdrowia’.

W wykazie dokumentów załączono przykładowe oświadczenie o stanie zdrowia (analogicznie dla pilotów lotni).

Wpłatę w wysokości 42 PLN dokonujemy na niniejszy numer konta bankowego (ten drugi numer).

Jeżeli dokumenty wysyłamy pocztą, do koperty należy włożyć:

 1. Wypełniony wniosek (DOC | PDF ) <— kliknij, aby pobrać dokument ULC
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia (DOC | PDF ) <— kliknij, aby pobrać przykładowy dokument
 3. Dowód wpłaty 42 PLN (może być wydruk płatności online) (aktualne stawki opłat)
 4. Ksero starego świadectwa kwalifikacji

Udając się do Urzędu osobiście, należy ze sobą zabrać:

 1. Wypełniony wniosek (DOC | PDF ) <— kliknij, aby pobrać dokument ULC
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia (DOC | PDF ) <— kliknij, aby pobrać przykładowy dokument
 3. 40 PLN do zapłacenia w kasie (aktualne stawki opłat)
 4. Stare świadectwo kwalifikacji (urzędnik zrobi kopię)
W przypadku wysyłania pocztą, o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego, czyli należy je wysłać najpóźniej ostatniego dnia ważności starego świadectwa o godz. 23:59 (w tak ekstremalnych przypadkach radzimy wysyłać pocztą poleconą). Jeżeli nie wyślemy dokumentów w terminie, trzeba będzie zdawać egzamin praktyczny.
 Dokumenty wysyłamy na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Departament Personelu Lotniczego
ul. Flisa 2
02-247 Warszawa
Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku (chociaż zazwyczaj dzieje się to szybciej), a do tego trzeba dodać czas przesyłki.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • agrest ,

  Te wiadomości są nieprawdziwe. Moje ŚK ważne było do 13.10.2014. Wypełniony i opłacony formularz o wznowienie wysłałem 6.10.2014. W Dniu 14.10.2014 ULC wysłał mi pismo w którym wzywa do usunięcia braków formalnych polegających na niedostarczeniu protokołu z egzaminu praktycznego wraz z uprawnieniami.
  Pod pismem podpisała się pani Urszula Bocheńska-Wojda.
  Albo pani jest urzędasem który nie zna się na swojej pracy albo to co tutaj piszecie to bzdura – nie decyduje data stempla.

  • email: psp@psp.org.pl

   Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
   ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

   NIP 527 251 23 14
   REGON 140534339
   KRS 0000236118