Zmiana granic CTR Okęcie

Z dniem 24 stycznia 2011 r. wchodzi w życie nowe porozumienie pomiędzy PSP a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w sprawie wykonywania lotów na paralotniach w rejonie CTR Okęcie. Nowe porozumienie ma związek z ograniczeniem obszaru CTR Okęcie. Stefy zostały zmniejszone, gdyż część ich terenów znalazła się poza obszarem kontrolowanym.

Poniżej szczegóły porozumienia.

2.    ZAŁĄCZNIK 2 – PRZESTRZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

2.1    Przestrzenią odpowiedzialności organu kontroli lotniska (Warszawa TWR) jest CTR Warszawa/Okęcie z wyłączeniem aktywnych stref TSA 30, 31, 32 w czasie udostępnienia ich Polskiemu Stowarzyszeniu Paralotniowemu dla lotów paralotni.

2.2    Przestrzenią odpowiedzialności Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego reprezentowanego przez „Organizatora” są aktywne strefy TSA 30, 31 i 32.

2.3    Granice pionowe i poziome stref TSA.

 Oznaczenie Granice poziome  Granice pionowe Uwagi
 EP TSA 30 1. 52°08’52″N  021°04’56″E
2. 52°09’08″N  021°08’31″E
3. 52°08’47″N  021°08’56″E
4. 52°07’22″N  021°09’15″E
5. 52°06’33″N  021°08’41″E
6. 52°05’27″N  021°07’10″E
1. 52°08’52″N  021°04’56″E

 140mAMSL

 

GND

 EP TSA 31 1. 52°05’27″N021°07’10″E
2. 52°06’33″N021°08’41″E
3. 52°07’22″N021°09’15″E
4. 52°08’47″N021°08’56″E
5. 52°07’34″N021°10’23″E
6. 52°04’22″N021°08’29″E
1. 52°05’27″N021°07’10″E

 190mAMSL

 GND

 

 EP TSA 32 1. 52°03’03″N 20°56’23″E
2. 52°03’17″N21°02’05″E
3. 52°01’19″N 21°03’04″E
4. 52°00’43″N 21°00’38″E
1. 52°03’03″N 20°56’23″E

220 m AMSL

GND

 

2.4    Granice poziome stref TSA określone punktami w terenie

2.4.1    Strefa TSA 30 (Natolin) – patrz schemat pkt 2.4.4
a)    Granice  nieprzekraczalna  północnej  części  strefy TSA stanowi  linia określona przez punkty orientacyjne na ziemi: wschodni skraj rezerwat Natolin, m. Kępa Latoszkowa, m. Kępa Zawadowska;
b)    Granice nieprzekraczalna zachodniej części strefy TSA stanowi linia określona przez punkty orientacyjne: wschodni skraj rezerwatu Natolin, m. Powsin, droga 724, północny skraj zabudowy m. Nowa Jeziorna;
c)    Granice nieprzekraczalna południowej i wschodniej części strefy TSA stanowi linia określona przez punkty orientacyjne na ziemi: północny skraj zabudowy m. Nowa Jeziorna, linia kolejowa, m. Kępa Zawadowska.

2.4.2    Strefa TSA 31 (Natolin Południowy) – patrz schemat pkt 2.4.4
a)    Granice  nieprzekraczalna  północnej  i  zachodniej  części  strefy TSA stanowi linia określona przez punkty orientacyjne na ziemi: skrzyżowanie drogi 724 z linią kolejową w m. Konstancin Jeziorna, linia kolejowa do m. Kępa Okrzewska, m. Kępa Zawadowska;
b)    Granicę nieprzekraczalna południowej części strefy TSA stanowi linia określona przez punkty orientacyjne na ziemi: skrzyżowanie drogi 724 z linią kolejową w m. Konstancin Jeziorna, dalej wzdłuż drogi Konstancin – Słomczyn do trawersu m. Obory.

2.4.3    Strefa TSA 32 (Jazgarzew) patrz schemat pkt 2.4.5
a)    Granice nieprzekraczalna północnej części strefy TSA stanowi linia określona przez punkty orientacyjne na ziemi: Zalesię Dolne, południowy skraj zwartej zabudowy m. Zalesię Dolne do cegielni w m. Gołków, wschodni skraj m. Wola Gołkowska;
b)    Granice nieprzekraczalną wschodniej części strefy TSA stanowi linia określona przez punkty orientacyjne na ziemi: stawy w m. Zalesie Dolne, linia kolejowa do m. Czachówek.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118