Komunikat Zarządu w sprawie nieopłacania składek członkowskich

Na podstawie paragrafu 15 punkt 2. litera a w związku z paragrafem 23 punkt 11 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w dniu 2 marca 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o  pozbawieniu członkostwa osób, które do dnia 31.12.2013 r. nie wywiązały się z obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich określonego w paragrafie 14 punkt 4. wymienionego wyżej Statutu.

Zgodnie z paragrafem 16 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Ze względu na ochronę danych osobowych, tylko indywidualne informacje o członkostwie można uzyskać pisząc na adres e-mail stowarzyszenia.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 14.03.2015 r. wstrzymujemy przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia. Nowe osoby mogą kupować ubezpieczenie, ale ich członkostwo zostanie zatwierdzone po 14.03.2015 r., kiedy powołany zostanie nowy zarząd.

Grzegorz Siwik

Nasz latający prawnik.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118