Komunikat Zarządu w sprawie nieopłacania składek członkowskich

Na podstawie paragrafu 15 punkt 2. litera a Statutu Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w dniu 14 stycznia 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o pozbawieniu członkostwa osób, które do dnia 31.12.2013 r. nie wywiązały się z obowiązku opłacania składki członkowskiej za 2012 r. (rok opóźnienia w opłaceniu składki).

Zgodnie z paragrafem 16 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Ze względu na ochronę danych osobowych, tylko indywidualne informacje o członkostwie można uzyskać pisząc na adres e-mail.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118