Licencje Sportowe FAI na 2013 r.

W minionym tygodniu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Paralotniowym oraz Aeroklubem Polskim, dzięki któremu przy wsparciu sponsora zewnętrznego cena licencji sportowej FAI dla paralotniarzy na 2013 r. zostanie obniżona do 80 zł.

Różnica pomiędzy stawką z cennika AP (140 zł) a kwotą 80 zł którą będą musieli zapłacić paralotniarze PG, PPG, PPGG zostanie pokryta przez sponsora pozyskanego przez Prezesa AP pana Włodzimierza Skalika. Obniżona stawka za LS FAI będzie obowiązywała wszystkich pilotów (bez znaczenia do jakiego klubu/stowarzyszenia przynależą) którzy wykupią LS FAI do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Jako Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe wyrażamy nadzieję, że niższe koszty pozyskania licencji sportowej zachęcą większą liczbę paralotniarzy do udziału w rywalizacji sportowej oraz ustanawianiu rekordów kraju i rekordów międzynarodowych

W związku z faktem, że w ostatnich latach nasz kraj był pustynią w organizacji międzynarodowych zawodów, planujemy rozgrywać niektóre edycje Polskiej Ligi Paralotniowej jako zawody kategorii FAI 2, dzięki czemu uczestnicy imprezy będą mieli naliczane punkty w rywalizacji międzynarodowej. Wyprzedzając pytania: nie będzie dodatkowego wymogu posiadania LS FAI podczas PLP.

W ramach promocji rywalizacji sportowej na międzynarodowym poziomie Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe oraz Komisja Lotniowa i Paralotniowa przy Aeroklubie Polskim przeznaczyły budżet po 500 zł (łącznie 1 000 zł), z którego wesprzemy kwotą 40 zł pierwszych 25 pilotów, którzy po raz pierwszy wykupią licencję sportową FAI. Czyli dla nowicjuszy cena licencji wyniesie 40 zł.

Celem ułatwienia członkom Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego pozyskiwania LS FAI, postanowiliśmy złożyć do Aeroklubu Polskiego wniosek o członkostwo wspierające. Osoby ubiegające się o LS FAI zgodnie z regulaminem AP muszą być członkiem stowarzyszenia wspierającego AP i był z tym problem, gdyż było bardzo mało klubów sportowych z licencją paralotniową lub mikrolotową.

Wniosek o członkostwo wspierające zostanie złożony w najbliższych dniach i w ten sposób, jeżeli zostanie on zaakceptowany przez Zarząd AP, będziemy drugim w Polsce stowarzyszeniem (zaraz za Beskidzkim Stowarzyszeniem Paralotniowym) spełniającym wszystkie wymogi regulaminowe AP, którego członkowie będą mogli otrzymywać LS FAI bez załatwiania jakichkolwiek innych formalności i papierologii.

Dodam, że na 2013 rok wykupiliśmy licencje klubu sportowego dla paralotni i mikrolotów co oznacza, że wszyscy nasi latający członkowie – PG, PPG, PPGG oraz lotnie – będą mieli ułatwioną procedurę pozyskania LS FAI na 2013 rok.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118