Komunikaty bezpieczeństwa: Advance Sigma 4, Ozone Atom i inne

Kilka komunikatów bezpieczeństwa ze stron DHV.

Paraglider ADVANCE SIGMA

[10-Oct-02] DHV umieściło nastepujący tekst na stronie: http://www.dhv.de/english/sicherheit/index.html

Paralotnia Advance Sigma 4/25 S DHV GS-01-0620-98, Advance Sigma 4/29 S DHV GS-01-0622-98, Advance Sigma 4/27 S DHV GS-01-0624-98, Advance Sigma 4/29 DHV GS-01-0625-98, Advance Sigma 4/27 DHV GS-01-0626-98

W ekstremalnych fazach lotu, podczas podwinięcia czołowego oraz nagłego, ponownego otwarcia środkowej częsci skrzydła kilka górnych linek pierwszego rzędu zostało zerwanych.
Advance dostarczy bezzwłocznie linki do samodzielnego montażu nieodpłatnie. Prosimy przy tej akcji o wzajemne  pomoc i wsparcie pilotów przy wątpliwościach podczas wymiany linek.
W czasie ostatnich 12 miesięcy otrzymaliśmy odpowiedź od czterech pilotów SIGMA 4 którzy, w ekstremalnych stanach lotu z podwinięciem czołowym oraz szybkim ponownym otwarciem skrzydła zerwali kilka górnych linek pierwszego rzędu, w środkowej częsci skrzydła..
Pomimo przeprowadzonych testów przez naszych pilotów (DHV), sprawdzeniu linek od różnych dostawców, wielu dyskusji z odpowiednimi specjalistami DHV oraz zewnętrznymi ekspertami, jak dotąd nie uzyskano jednoznacznego wytłumaczenia sytuacji.
Paralotnia objęta tym problemem to tylko SIGMA 4, wyprodukowana I dostarczona pomiędzy sierpniem 1998 a sierpniem 2001.
Pomimo jak dotąd, braku możliwości ustalenia jednoznacznych przyczyn zrywania linek, ADVANCE zdecydował o wymianie tychże na wzmocnione (główne olinowanie, środkowy oraz pierwszy poziom).
1. Advance prosi wszystkich posiadaczy SIGMA 4 by skonatktowali się ze swoim lokalnym przedstawicielem.
2. Advance bezzwłocznie wyśle do tych plitotów których skrzydła objęte są tym ostrzeżeniem linki do samodzielnej wymiany – nieodpłatnie.
Advance rekomenduje przeprowadzenie wymiany linek najszybciej jak to jest możliwe.

Rolf Zeltner
ADVANCE Paragliders

Tel:+41-33225-7010
Fax:+41-33225-7011


Paralotnia OZONE ATOM
[27-May-03] DHV umieściło nastepujący tekst na stronie:http://www.dhv.de/english/sicherheit/index.html
Paraglotnia Ozone Atom M DHV GS-01-0844-01, Ozone Atom L DHV GS-01-0847-01, Ozone Atom S DHV GS-01-0848-01, Ozone Atom XS DHV GS-01-0928-01, serial numbers between A[Size]-D-12-101 and A[Size]-D-46-126.

Podczas corocznych przeglądów paralotni Atom, odkryto że dolne olinowanie niektórych skrzydeł intensywnie eksploatowanych w szkołach ma wytrzymałość poniżej oczekiwanej. Pomiomo tego że nie jest ona krytycznie niska oraz nie zanotowano przypadków zerwania tychże linek Ozone Gliders Ltd. zdecydował o wydaniu poniższego Safety Notice (poniżej Notatki Bezpieczeństwa).
Wszystkie Atom XS, S, M oraz L o numerach seryjnych pomiedzy A[rozmiar]-D-12-101 and A[rozmiar]-D-46-126 dolne olinowanie musi zostać wymienione w ciągu pierwszego roku latania lub po 100 godzinach lotu.
Zetsaw naprawczy linek jest dostarczany nieodpłatnie do samodzielnego montażu. Jeżeli twój przedstawiciel nie jest w stanie dostarczyć takiego zestawu proszę się skontaktować z głównym importerem na kraj lub Ozone bezpośrednio. Pełna lista dilerów z podziałem na kraje jest na stronie www.flyozone.com

27.05.03

Ozone Gliders Ltd.
1258 Route de Grasse
F-06620 Le Bar Sur Loup
Tel +33 492 60 44 00
Fax +33 492 60 44 61
Dr. David Pilkington
Production manager


DOTYCZY SKRZYDEŁ Z RÓŻNYCH FIRM.

Podczas rutynowego przeglądu skrzydeł oraz paralotni które brały udział w wypadkach zaobserwowano, że podczas procesu starzenia się linki aramidowe górnych galerii tracą swoją wytrzymałość szybciej niż olinowanie główne..
Jako działanie prewencyjne dla podniesienia bezpieczeństwa muszą być wykonane następujące pomiary:
podczas przeglądu próbki linek ze wszystkich galerii oraz linek głównych musza być przetestowane na wytrzymałość na zrywanie.
następujące limity muszą być zachowane:
Całkowita wyliczona wytrzymałość (N) wszystkich linek A & B uwzględniając najgorszy uzyskany wynik, nie może być mniejsza niż 8x maksymalna certyfikowana masa startowa skrzydła w kilogramach. Całkowita wyliczona wytrzymałość innych linek nie może być mniejsza niż  6x maksymalna certyfikowana masa startowa skrzydła w kilogramach. Dodatkowo wytwórca musi zanotować minimalną zmierzoną siłę zrywającą w Newtonach dla każdego z materiałów użytych do produkcji linki.

Powyższe pomiary muszą być przeprowadzone podczas następnego przeglądu skrzydła.Zalecenia dotyczą skrzydeł poniższych firm:

ADVANCE
Gin Gliders
OZONE
Paratech
Sol
Swing
XIX
UP

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118