Komunikaty bezpieczeństwa DHV

Tłumaczenia komunikatów bezpieczeństwa DHV.17.01.2007       Komunikat bezpieczeństwa.

Dotyczy uprzęży paralotniowych:
SUP´AIR 02 DHV GS-03-0255-02,
SUP´AIR Randonneuse XC DHV GS-03-0278-03,
SUP´AIR 06 DHV GS-03-0327-06

W uprzęży Sup Air zauważono, że węglowa deska siedziska uprzęży niszczy taśmy udowe.

Wraz z wybranymi producentami uprzęży DHV i Aerosport International GmbH utaliły następujące zalecenie: Przed użyciem każdej uprzęży Sup Air z deską węglową pilot musi sprawdzić stan taśm udowych.)

Po stwierdzeniu uszkodzeń nie wolno dalej użytkować uprzęży. Należy ją odesłać do naprawy do Aerosport International GmbH.

Jeśli nawet brak widocznych uszkodzeń, to deska musi być osłonięta odpowiednią listwą zabezpieczającą. Na prośbę wszystkich zainteresowanych pilotów te listwy wraz z instrukcją montażu zostaną przesłane za darmo przez sprzedawców sprzętu firmy Aerosport lub bezpośrednio poprzez firmę Aerosport International GmbH.

Aerosport International, Grafenstraße 26, D-83098 Brannenburg, Tel. + 49-8034-1034,
E-Mail: info@aerosport.de

Brannenburg, 17.01.2007 

Kurt Vorraber,
General Manager
Aerosport International GmbH

Paweł Radziszewski jest autorem tłumaczenia poniższych  komunikatów bezpieczeństwa DHV. 

W serwisie internetowym DHV, pod adresem http://www.dhv.de/DHVonlineDB/sourcelegacy/legacynoteslist.php?lang=EN publikowane są wydane przez tę organizację komunikaty, dotyczące wykrytych problemów z bezpieczeństwem użytkowania sprzętu. Od początku 2005 r. wydane zostały następujące komunikaty:

2005-03-09                Zalecenie
Karabinek AustriAlpin  Parafly Automatic
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=128
Po wystąpieniu w latach 2003-2004 wielu przypadków przełamania podczas użytkowania aluminiowych karabinków AustriAlpin Parafly Automatic, firma AustriAlpin została wielokrotnie wezwana do przedstawienia wyników ich badań zmęczeniowych. Do 2005-03-09 nie zostały one przedstawione. Równocześnie badania karabinków, wykonane na zlecenie DHV wykazały niskie wartości wytrzymałości zmęczeniowej. Uznano, że bezpieczeństwo lotu jest w znaczący sposób zagrożone.
Zapobiegawczo DHV zabroniło użytkowania wszystkich karabinków aluminiowych  AustriAlpin Parafly Automatic.

2005-03-09                Zalecenie
System ratunkowy Firebird International RS 2
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=129
Podczas otwierania z normalną siłą systemu ratunkowego, od jego pokrowca wewnętrznego oderwała się taśma uchwytu, wraz z częścią pokrowca. Badanie wykazało, że szwy, którymi przymocowana była taśma, spowodowały perforację materiału pokrowca i przez to znacząco zmniejszyły jego odporność na rozdarcie. W przeszłości dochodziło wielokrotnie do podobnych zdarzeń z systemem RS2. Uszkadzane były zawsze pokrowce wewnętrzne, w których taśma uchwytu wyzwalającego była przymocowana bez użycia wzmacniającej podkładki po wewnętrznej stronie pokrowca.
We wszystkich systemach ratunkowych RS2 muszą zostać sprawdzone pokrowce wewnętrzne. Pokrowce, w których taśma uchwytu jest przyszyta bez wzmocnienia, muszą zostać wymienione. Wymiana jest dokonywana odpłatnie przez firmę Firebird International.

2005-03-10                Komunikat bezpieczeństwa
Karabinek Finsterwalder
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=130
Badania DHV i firmy Finsterwalder wykazały, że wiele karabinków lotniowych i paralotniowych nie posiada trwałej wytrzymałości zmęczeniowej poniżej punktu domknięcia sił zamka. Problem może dotyczyć zarówno karabinków aluminiowych jak i stalowych.
Karabinki z konwencjonalnym zamkiem zatrzaskowym wykazują poniżej i powyżej punktu domknięcia sił ich zamka różne wytrzymałości zmęczeniowe. Punkt domknięcia sił nie został sprawdzony przez wytwórcę i podlega nieznanej tolerancji. Zagrożone są przede wszystkim karabinki, w których punkt domknięcia sił w zamku występuje przy obciążeniu większym niż 80% trwałej wytrzymałości karabinka, wyznaczonej przy otwartym zatrzasku, dla najbardziej niekorzystnego ustawienia taśm. W takich karabinkach na wewnętrznej stronie karabinka mogą wystąpić zmienne obciążenia przekraczające wytrzymałość zmęczeniową materiału. Pomniejszenie o 20% wynika ze współczynnika bezpieczeństwa wynoszącego 1.2, z jakim musi być wyznaczana wytrzymałość zmęczeniowa, aby uwzględnić odchyłki właściwości materiału i wykonania. Pęknięcie zmęczeniowe nie jest sygnalizowane przez duże odkształcenia i dlatego jest nierozpoznawalne.
W karabinku nie występuje niedomknięcie sił, gdy zatrzask nie posiada luzu. Karabinki z zamkiem zatrzaskowym wykazują luz 0.2 – 2.5 mm. Dopiero gdy wskutek odkształcenia pod obciążeniem luz ten zostanie skasowany, występuje domknięcie sił.
Punkt domknięcia sił może zostać oszacowany przez pilota poprzez sprawdzenie, do jakiego obciążenia zamek pozwala się łatwo otworzyć.
DHV zobligował wytwórcę do przedstawienia do 2005-03-01 dokładnych wartości obciążenia trwałego. Termin został przedłużony do połowy kwietnia 2005.
Zagrożone zgodnie z powyższym opisem karabinki nie mogą być użytkowane. Zaleca się użytkowanie tylko karabinków, których wytrzymałość zmęczeniowa została udokumentowana

2005-09-23                Zalecenia
a) Uprząż paralotniowa  Skyline Project, Skyline Phase, Skyline Projekt Bi
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=131
b) Uprząż paralotniowa Firebird Excalibur
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=132
c) Uprząż paralotniowa Airea System Tube
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=133
d) Uprząż paralotniowa Edel I.Q.
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=134
Problemy dotyczą uprzęży z kontenerami typu “Tube”. W przeszłości występowały wielokrotnie problemy z wydostawaniem się systemu ratunkowego z kontenera powyższych uprzęży. Wyszło na jaw, że współpraca kontenerów tych uprzęży z pokrowcami wewnętrznymi wielu systemów ratunkowych jest problematyczna i pewność wydostania się systemu ratunkowego, pomimo sprawdzenia kompatybilności, nie w każdym przypadku jest zagwarantowana. Wyróżniono  dwie przyczyny:
1. Kompatybilność systemu ratunkowego i uprzęży nie została zapewniona lub została zapewniona w stopniu niewystarczającym. Z uwagi na budowę kontenera, już niewielkie odchyłki od wymaganego usytuowania pokrowca wewnętrznego (np. niewłaściwe umiejscowienie taśmy do uchwytu) utrudniają, lub w przypadkach szczególnych uniemożliwiają jego wydostanie się z kontenera.
2. Podwyższone siły potrzebne do wyrzucenia mogą być powodowane przez takie typy pokrowców wewnętrznych, które są wyposażone w umieszczone na zewnątrz pokrowca systemy, mające przyspieszać otwarcie systemu. Podczas wydostawania się takich pokrowców występuje zwiększony opór tarcia.
W obu przypadkach wydostanie się systemu ratunkowego jest mocno utrudnione lub niemożliwe, gdy występują silne przeciążenia w kierunku przeciwnym do wyrzucenia. Siły konieczne do przezwyciężenia oporu mogą w tych przypadkach wielokrotnie przekraczać dopuszczalne 7 kG.
Ad a)
Problemy z wydostawaniem się systemów ratunkowych z uprzęży Skyline nie dotyczą następujących systemów ratunkowych ze zintegrowanymi pokrowcami wewnętrznymi, wyprodukowanych po czerwcu 2000 r:  Sykline Survive 18 GS MPR, 20 GS MPR, 22 GS MPR, 26 GS MPR, 30 GS MPR, GS GS MPR i GS SDS MPR. Te pokrowce skonstruowane są specjalnie do użytkowania z objętymi problemem uprzężami i gwarantują, przy fachowym montażu i przeprowadzonym sprawdzeniu kompatybilności, bezproblemowe wydostanie się z nich systemu ratunkowego.
Użytkowanie wymienionych powyżej uprzęży Skyline z kontenerem “Tube” zostało ograniczone do kombinacji z systemami ratunkowymi Skyline Survive, z pokrowcem wewnętrznym zoptymalizowanym do współpracy z takim typem kontenera. Inne systemy nie mogą być montowane w kontenerach tych uprzęży. Użytkowanie uprzęży z zewnętrznym kontenerem jest nadal dopuszczalne. Przed następnym użyciem wymagane jest połączenie uprzęży z dopuszczonymi systemami ratunkowymi lub systemami w kontenerach zewnętrznych
Firma Skyline Flight Gear oferuje atrakcyjną cenowo wymianę dotkniętych wadą uprzęży na uprząż typu Skyline Phase, z 5-częściowym kontenerem dolnym albo na podobną, lżejszą uprząż typu CORE, również z 5-częściowym kontenerem dolnym. Możliwa jest również modyfikacja kontenerów “Tube” na kontener 5-częściowy. Możliwa jest również wymiana systemów ratunkowych na systemy typu Skyline Survive.
Ad b)
Uprząż Firebird Excalibur nie może być użytkowana. Wyjątkiem od tego jest użytkowanie z zewnętrznym kontenerem systemu ratunkowego.
Firma Firebird International oferuje atrakcyjną cenowo wymianę uprzęży.
Ad c)
Uprząż Airea System Tube nie może być użytkowana. Wyjątkiem od tego jest użytkowanie z zewnętrznym kontenerem systemu ratunkowego.
Ad d)
Uprząż Edel I.Q. nie może być użytkowana. Wyjątkiem od tego jest użytkowanie z zewnętrznym kontenerem systemu ratunkowego.

2005-12-07                Komunikat bezpieczeństwa
Paralotnia Gradient Bi-Golden 42
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=135
W dwóch egzemplarzach doszło do zerwania linek podczas lotu. Oba skrzydła były mocno używane, często do akrobacji. Nalezy zauwazyć, że Bi-Golden nie jest zaprojektowany do akrobacji. Pomimo to firma Gradient zdecydowała wymienić linki na bardziej wytrzymałe. Wszystkie skrzydła powinny zostać w nie wyposażone przy następnym co dwuletnim przeglądzie. Na żądanie linki mogą zostać wymienione również przed przeglądem. Linki mogą też być wymienione przez pilotów samodzielnie, zgodnie z dołączanym schematem olinowania. Wymiana jest bezpłatna.

2005-12-16                Komunikat bezpieczeństwa
Karabinek “Pin Lock” Finsterwalder
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=137
Zaobserwowano występujące po krótkim okresie użytkowania awarie mechanizmu ryglującego karabinka. Badanie wykazało, że w wyniku błędu produkcyjnego obluzowywał się przycisk osi, znajdującej się wewnątrz bolca blokującego. W wyniku dodatkowych kontroli podczas wytwarzania bolca blokującego, wystąpienie tego błędu w przyszłości zostało wykluczone. Błąd może wystąpić tylko w bardzo małej liczbie bolców, produkowanych od 2005-06-21. Ten niewykrywalny z zewnątrz błąd może zostać jednak wykryty poprzez sprawdzenie bolca w fabryce. Tego sprawdzenia firma Finsterwalder dokonuje bezpłatnie, po przysłaniu karabinka. Awaria karabinka jest w każdym razie wykluczona, jeśli stosować się do dołączonej do karabinka instrukcji użytkowania: należy sprawdzać poprawność zastrzaśnięcia bolca poprzez próbę pociągnięcia bez wciskania przycisku.  Test ten powinien być dokonany przed każdym lotem.

2006-01-16                Komunikat bezpieczeństwa
Wyczep Fly Market SK1i SK2
http://www.dhv.de/DHVonlineDB/source/technicdatareportnotes.php?&lang=EN&templatesetid=-1&sublang=EN&noteid=138
Zaobserwowano, że zaciśnięcie na linie stalowej w rączce wyczepu nie zostało wykonane poprawnie i obluzowało się. W serii testów stwierdzono, że pewność tego zaciśnięcia w wyczepach wyprodukowanych w 2005 r. może być zróżnicowana, ale przy prawidłowym użytkowaniu jest wystarczająca.
We wszystkich wyczepach Flymarket SK1 i SK2, wyprodukowanych w roku 2005, przed następnym użyciem musi zostać wykonane sprawdzenie zaciśnięcia w uchwycie.  Problem nie dotyczy wyczepów wyprodukowanych wcześniej.
Sprawdzenie może zostać wykonane samodzielnie, bez specjalnych narzędzi lub bezpłatnie, po przesłaniu do fimry Fly Market.
W celu sprawdzenia należy zdjąć zaślepkę z czerwonego uchwytu i wysunąć żółtą stalową linkę z zaciśnięciem. Uchwyt może być użytkowany tylko jeśli zastosowano zaciśnięcie okrągłe. W przypadku, gdy zastosowane jest zaciśnięcie płaskie, uchwyt nie może być użytkowany, aż do wymiany linki lub zaciśnięcia.

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118