Aktualności

Strefy TRA Skrzyczne – Ważna aktualizacja – Uratowane!

propozycja-do-internetu

Jest mi niezmiernie miło poinformować wszystkich pilotów paralotniowych wykonujących loty na Skrzycznem, że dzięki ogromnemu odzewowi środowiska paralotniowego projekt strefy TRA 03C uległ korekcie. Zostaliśmy upoważnieni przez PAŻP do zaprezentowania zrzutu ekranowego z Google Earth obrazującego nowe granice poziome strefy. Widoczna na powyższej ilustracji pomarańczowa linia przedstawia nowy projekt. Jak widać strefa została bardzo znacznie zmniejszona. Nie przykrywa już Baraniej Góry, Skrzycznego oraz wschodniego klina Klimczoka, na który przeskakują niektórzy piloci przy lotach z wschodniego startowiska.

Pozostałe segmenty strefy TRA, tj. segment A i C w żaden sposób nie ograniczają wykonywania lotów paralotniowych. Ich dno znajduje się na poziomie lotu 95 (FL95), który w przybliżeniu wynosi 9500 stóp, czyli około 2850 metrów. FL95 jest jednocześnie granicą przestrzeni klasy G i C, powyżej której piloci paralotniowi nie mogą wykonywać legalnie lotów ze względu na konieczność zachowania dwukierunkowej łączności radiowej ze służbą ATC (kontrola radarowa WARSZAWA RADAR), jak i inne wymogi formalne.

Stan najwyższej gotowości bojowej – Strefy TRA Skrzyczne

2_84-preview

W dniu dzisiejszym zostaliśmy postawieni w stan najwyższej gotowości bojowej informacją o planowanym wprowadzeniu stref czasowo rezerwowanej TRA 03C w rejonie Skrzycznego. Jak informuje portal dlapilota.pl oraz witryna internetowa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej projektowane strefy TRA, będące aktualnie na etapie konsultacji społecznych, maja służyć zabezpieczeniu wykonywania lotów chmurowych (szkolnych i treningowych) przez Aeroklub Bielsko-Bialski. Bardzo niepokojące dla środowiska paralotniowego są granice poziomie i pionowe tego obiektu. Przykryje ono całkowicie górę Skrzyczne i jej bezpośrednie okolice. Jej dno projektowane jest na wartość zaledwie 4500ft, czyli około 1370 metrów. Biorąc pod uwagę wysokość samego Skrzycznego (1257 metrów), jej aktywacja w całym zakresie wysokości praktycznie uniemożliwi wykonywanie jakichkolwiek lotów paralotniowych w tym kluczowym dla nas miejscu.

Wprawdzie strefa TRA jest obiektem aktywowanym w AUP i nie jest aktywna przez cały czas, jednak pomimo tego może ona bardzo istotnie wpłynąć na możliwości latania na Skrzycznem, organizacji zawodów paralotniowych a przede wszystkim na bezpieczeństwo pilotów. Należy mieć świadomość, że szybowiec wykonujący loty chmurowe jest zdecydowanie bardziej narażony na wpadnięcie w korkociąg, utratę orientacji z racji zerowej widoczności w chmurze, czy mimowolne wprowadzenie w stromą spiralę, bądź lot nurkowy. Istnieje więc realne zagrożenie, że spadając np. w korkociągu wyleci poniżej aktywnej strefy TRA i zderzy się z lecącym paralotniarzem. Biorąc pod uwagę ilość korzystających ze Skrzycznego osób i częste widoki kolorowego akwarium, z dobrze ponad setką pilotów należy takie ryzyko uwzględnić i mu przeciwdziałać.

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe podejmie wszystkie formalne kroki zmierzające do przeciwdziałania ograniczaniu przestrzeni klasy G w tak kluczowym dla paralotniarzy miejscu. Prosimy jednak aby osoby, które zdecydują się na wysłanie do PAŻP własnego głosu w konsultacjach społecznych uczyniły to w sposób szanujący język polski, zasady dobrego współżycia społecznego, a przede wszystkim szanujący adresata jakim jest PAŻP. Prosimy o nie uleganie emocjom i nie wysyłania szkalującej i obraźliwej dla PAŻP korespondencji.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy konsultacji znajduje się na portalu dlapilota.pl pod adresem: http://dlapilota.pl/formularze/projekt-zmian-strefy-tra-03-na-potrzeby-szybowcowych-lotow-chmurowych-konsultacje-spolecz   Oraz na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pod adresem: http://www.pansa.pl/OPS/konsultacje/konsultacje_TRA03.pdf

Spotkanie w PAŻP w sprawie stref w Beskidzie Wyspowym

Dzisiaj, tj. 14 listopada 2016 roku, w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące planowanych stref TRA w Beskidzie Wyspowym, tworzonych na potrzeby zabezpieczenia operacji wojskowych statków bezpilotowych (dronów). W spotkaniu uczestniczyła strona wojskowa, natomiast ze strony środowiska paralotniowego przybili delegaci Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, Federacji Paralotniowej, oraz Stowarzyszenia Paralotniarzy Beskidu Wyspowego, gospodarza wszystkich startowisk w Bty prMateusz Lubecki – Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe

 • Mateusz Lubecki – Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
 • Mirosław Górski – Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
 • Tomasz Poznański – Polska Federacja Paralotniowa
 • Tamara Dudek – Polska Federacja Paralotniowa
 • Piotr Klimek – Stowarzyszenie Paralotniowe Beskidu Wyspowego
 • Marek Śpitalniak – Stowarzyszenie Paralotniowe Beskidu Wyspowego

Na drodze negocjacji udało nam się wspólnie ustalić rozwiązanie korzystne zarówno dla paralotniarzy, jak i strony wojskowej. Nasze loty w Beskidzie Wyspowym będą odbywały się jak do tej pory :). Na podsumowanie spotkania sporządzono i parafowano stosowną notatkę, która wyszczególnia powzięte decyzję:

 1. Przyszła strefa TRA137A (sektor północny pod „niskim” TMA Kraków B – rejon Dobczyc) dostępna dla strony wojskowej całodobowo
 2. Strefa TRA137B, zasłaniająca startowisko i lądowisko na Ciecieniu, dostępna tylko w nocy.
 3. Zachodnie granice strefy TRA137A i TRA137B przesunięte jeszcze bardziej na zachód.

Oznacza to, że piloci wykonujący loty w Beskidzie Wyspowym mogą robić to w dalszym ciągu bez przeszkód i bez konieczności sprawdzenia AUP, gdyż strefa TRA137B będzie mogła być aktywowana tylko w nocy.

Przypominamy również, że strefa TRA jako taka jest obiektem przestrzeni powietrznej aktywowanym w AUP. Nie jest ona stale aktywna i nie blokuje w sposób trwały możliwości wykonywania lotów. Piloci będą mogli w dalszym ciągu wykonywać loty w północnym segmencie, tj w TRA137A, pod warunkiem wcześniejszego sprawdzenia bieżącego AUP i upewnienia się, że strefa nie została aktywowana przez użytkownika wojskowego.

Jesteśmy otwarci na aktywną współpracę z lokalnymi grupami i stowarzyszeniami paralotniowymi w przypadku ogłoszenia w przyszłości kolejnych konsultacji społecznych, dotyczących jakiejkolwiek przestrzeni w jakimkolwiek miejscu kraju . Zachęcamy do kontaktu z nami i informowaniu nas o samym fakcie istnienia startowisk / lądowisk, jak również o lokalnych problemach i potrzebach.

 

Ograniczenia lotów w strefie EA22 (Warszawa-Powsin) w dniu 11.11.2016

W związku z publikacją NOTAM P3526/16 o wprowadzeniu rejonu ograniczeń lotów EA 022 w dniu 11.11.2016 w rejonie Świątyni Opatrzności Bożej informuję, że lokalizacja rejonu częściowo pokrywa się z rejonem lotów paralotniowych w Powsinie. Proszę o zapoznanie się z załączoną mapą oraz poniższym NOTAM i uwzględnienie strefy EA 022 w ewentualnych lotach w tym dniu wykonywanych w godzinach 5-11 UTC.

Czytaj dalej

Konsultacje Społeczne

Na przestrzeni minionego tygodnia otrzymaliśmy od pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szereg dokumentów związanych z konsultacjami społecznymi z użytkownikami przestrzeni powietrznej. Poniżej zamieszczamy listę obszarów, których dotyczą konsultację. Jeżeli którykolwiek z naszych członków lata w, albo w pobliżu znajdujących się na liście miejsc, chciałby poznać szczegóły i ewentualnie zgłosić swoje uwagi, może się z nami kontaktować w terminie do 31 października. Może to uczynić telefonicznie pod numerem +48 660 43 44 46 (Mateusz Lubecki) bądź pocztą elektroniczną na adres: sp8ebc@interia.pl . Czas po tej dacie chcemy zarezerwować na przygotowanie pisemnej odpowiedzi na konsultacje.

Równolegle z konsultacjami istnieje możliwość edycji tzw. „kółek paralotniowych”, czyli obszarów AAA zawartych w ENR 5.5

Lista obszarów podlegających konsultacjom:

 1. Utworzenie TRA65 (segmenty A do C) dla Aeroklubu Ziemii Jarosławskiej.
 2. Zmiany granic poziomych ATZ EPKE oraz TRA62.
 3. Wewnętrzna segmentacja stref TRA100-TRA130 (Straż Graniczna).
 4. Strefy TRA137A i TRA138B w Wiśniowej.

Lista proponowanych przez nas zmian w obszarach AAA (UWAGA AKTUALIZACJA POSTA!!):

 1. Komasacja istniejących „kółek” w Beskidzie Wyspowym w dwa duże obszary: Beskid Wyspowy A oraz Beskid Wyspowy B, pierwszy pod TMA EPKK, drugi poza nim z sufitem 8000 stóp AMSL (zmiana skonsultowana i zaakceptowana przez zarząd SPBW).
 2. Usunięcie „kółka” AAA156 Stary Borek i wprowadzenie zamiast niego czterech osobnych obszarów: Borek Stary A, Borek Stary B, Lutoryż A, Lutoryż B (część A pod TMA EPRZ A, część B pod TMA EPRZ B) na potrzeby zabezpieczenia rosnącej aktywności pilotów PPG i powstawania kolejnych startowisk PPG na południe od Rzeszowa.
 3. Przesunięcie granicy południowej AAA181 Boguszów Gorce, nad miejscowości Nowe Sioło i Mieroszów. Usunięcie niepotrzebnego już AAA141 Mieroszów (AAA181 będzie obejmowało to startowisko).
 4. Zamiana AAA146 Góra Żar na AAA191 Żar, oraz AAA150 Skrzyczne na AAA190 Skrzyczne. Nowe obszary o kształcie wielokąta z sufitem 8000 stóp AMSL i dużo większym obszarem, obejmującym praktycznie całą kotlinę Żywiecką.
 5. Poprawienie oznaczeń PPG / PG / PG z Wyciągarką tam gdzie jest to niezbędne.
 6. Usunięcie nieaktywnych miejsc.
 7. Zmniejszenie promienia pozostałych „kółek” do 1 mili morskiej.

Ostatnia edycja PLMP – 10 i 11 wrzesień

Zwyczajem ubiegłych lat zapraszamy do wzięcia udziału w ostatniej już w tym roku edycji Motoparalotniowej Ligi i Motoparalotniowego Pucharu Polski sezonu 2016, która odbędzie się 10-11 września w Elblągu, na terenie Aeroklubu Elbląskiego ul. Lotnicza 8b. Jak już wspomniałem będzie to ostatnia na ten rok edycja, dlatego warto jeszcze powalczyć o cenne punkty do końcowej klasyfikacji.

Obecnie punkty w rankingu wyglądają interesująco, są szanse na zmiany na niektórych pozycjach (patrz linki na dole strony). Po zakończeniu i podliczeniu punktów edycji w Elblągu postaramy się na miejscu podać wstępne wyniki końcowe rankingu MPPP i PLMP za rok 2016.

A teraz zapraszamy do Elbląga już 9 września po południu, od godz. 20 w jachtklubie rozpoczynamy rejestracje.

Jacek Ciszkowski jest osobą prowadzącą organizację tej edycji w imieniu PSP i prosimy o zgłaszanie się w sprawie rezerwacji noclegu bezpośrednio do niego na nr tel. 783 233 441. Noclegi będą rezerwowane w jacht klubie http://jachtklub.elblag.pl/index.php/pokoje-gocinne ,Proszę rezerwować noclegi wyłącznie za pośrednictwem Jacka.

Udział w zawodach jest bezpłatny, jedynie zawodnicy muszą opłacić sami noclegi i wyżywienie.

To już wszystko, pozostaje powiedzieć zapraszamy i czekamy

Mirosław Górski

PSP

http://ebc41.elektroda.eu/p/punkty%20ranking%20mppp%204.pdf

http://ebc41.elektroda.eu/p/punkty%20ranking%20plmp%204.pdf

Odpowiedź SG w sprawie lotów transgranicznych (rozporządzenie MSWiA z 1 czerwca)

img-7121516-0001

Pełny rozmiar: http://akl.prz.edu.pl/d/img-7121516-0001.jpg

Dzisiaj otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź od Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w sprawie wykonywania lotów transgranicznych w obrębie strefy Schengen (czyli np. start w Polsce, lądowanie w Czechach), w dniach od 4 lipca 2016 do 2 sierpnia 2016, czyli w okresie objętym rozporządzeniem MSWiA z dnia 1 czerwca 2016 (patrz: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/840/D2016000084001.pdf ). Otrzymana przez nas korespondencja jednoznacznie potwierdza, że w tym czasie loty transgraniczne są prawnie niedopuszczalne a przekraczanie granicy jest możliwe wyłącznie w miejscach zdefiniowanych przez załącznik do wspomnianego wcześniej rozporządzenia MSWiA.

Czytaj dalej

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118