Aktualności

Reakcja PSP na nowe ograniczenia lotów

Zapewne część z Was wie, że wiosną 2019 roku zaczęło obowiązywać nowo uchwalone Rozporządzenie o Ograniczeniach Lotu na Okres dłuższy niż 3 miesiące (nazwa nieco skrócona w stosunku do faktycznej). Nowa jego treść w bardzo negatywny sposób wpływa na naszą działalność paralotniową, zwłaszcza napędową (PPG/PPGG). Główną zmianą, która jest dla nas skrajnie szkodliwa jest zamienienie występującej do tej pory w rozporządzeniu „zwartej zabudowy miast” na ich granicę administracyjne.

Dodatkowym aspektem, który tym bardziej potwierdza z jakim problemem musimy się zmierzyć jest sama interpretacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego przedstawiona na portalu dlapilota.pl w ramach cyklu „Lotnicze Absurdy” https://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/lotnicze-absurdy a zwłaszcza cytat: „Temat do rozważenia, ale należy mieć na uwadze, aby nie „zaroiło” nam się od motoparalotni  i motolotni lądujących na obszarze parków miejskich, bo to nie byłby przecież obszar gęstej zabudowy. Dodatkowo należy liczyć się z lawiną skarg obywateli pragnących wypocząć w zielonych zakątkach miast.”

Taka odpowiedź ULC jest de facto jawnym zabronieniem wykonywania startów spoza rejestrowych lądowisk paralotnią (niestety nie istotne czy swobodną czy z napędem), z terenu miast o liczbie mieszkańców większej niż 25K/50K. Niestety osoby zajmujące się zawodowo prawem lotniczym potwierdzają, że sytuacja jest poważna: „Pamiętajcie – tylko start i lądowanie na lądowisku ewidencjonowanym pozwala na legalne naruszenie wysokości określonych w rozporządzeniu. Jeżeli lądujecie w „miejscach przygodnych”, które są położone w granicach administracyjnych miast to zwyczajnie naruszacie prawo.” https://latajlegalnie.com/2019/09/25/wysokosci-lotow-nad-miastami-nowe-przepisy/

My, jako Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe nie mogliśmy oczywiście zrobić nic innego jak przystąpić do rozmów z ULC i Departamentem Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury, które miejmy nadzieję zakończą się w przyszłości zmianą Rozporządzenia w sposób, który nie będzie paraliżował naszych lotów. Pierwszym, dokonanym etapem jest wysłanie pisma z opisaniem tegoż problemu z punktu widzenia paralotniarzy.

LINK DO PISMA WYSŁANEGO DO ULC I DEPARTAMENTU LOTNICTWA: http://pogoda.cc/d/pismo_07112019.pdf

Jak nie trudno zauważyć, PSP jak i w zasadzie całe środowisko lotnicze zostało całkowicie pomięte w procesie uchwalania tegoż rozporządzenia. Głęboko wierzymy, że takie a nie inne brzmienie Rozporządzenia wynikło ze zwyczajnego przeoczenia i nieuwzględnienia osiągów i ograniczeń paralotni i paralotni z napędem (gdyż de facto dla samolotów i śmigłowców problem nie istnieje). Ponieważ jednak proces jest zawiły a nasze pismo obszerne nie spodziewamy się odpowiedzi szybciej niż za miesiąc a cały proces (jeżeli zakończy się powodzeniem) może niestety potrwać nawet rok i dłużej.

Będziemy informowali Was na bieżąco!

Ceremonia wręczenia nagród PMP 2018

Ze względu na zamieszanie z brakiem oficjalnych wyników w dniu zakończenia PMP 2018, jak wszyscy pamiętamy, nie doszła do skutku ceremonia dekoracji i wręczenia nagród medalistom zawodów. Zapadła wtedy decyzja o przeniesieniu zakończenia PMP 2018 inny termin w Polsce.

Miejsce i termin imprezy:

Ceremonia dekoracji zwycięzców PMP 2018 będzie miała miejsce na lotnisku Rudniki k. Częstochowy, w sobotę 29.09.2018.

Organizator przewiduję następujący program imprezy:

godz. 10.00 – mini zawody na celność lądowania,
godz. 18.00 – ceremonia wręczenia nagród i dekoracji
godz. 19.00 – ognisko i impreza integracyjna (beczka piwa, kiełbaski itp. na koszt organizatora)

Wszystkich serdecznie zapraszamy. Będzie też losowanie atrakcyjnych nagród wśród wszystkich uczestników zawodów w Sopocie.

Walne zebranie Członków PSP 2018

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego informuje o zwołaniu Walnego zgromadzenia Członków PSP w dniu 10.03.2018r w Warszawie.

Walne zgromadzenie odbędzie się jak poprzednio w siedzibie Klubu osiedlowego Szafir – budynek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Dolnośląskiej 3. Wjazd od ul. Elbląskiej.

Pierwszy termin – godzina 11.00

Drugi termin – godzina 11.30

Proponowany przebieg obrad:

1.Otwarcie obrad
2.Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania Członków
3. Przyjęcie Regulaminu Walnych Zebrań Stowarzyszenia
4.Wybór komisji skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad
6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu (w tym sprawozdania finansowe za 2015, 2016r) i Komisji Rewizyjnej z działalności za lata 2015 – 2017

7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

8. „Sprawozdanie na temat działań podjętych w zakresie stref i
żeglugi powietrznej. Przedstawienie najważniejszych zmian w strukturze
Polskiej Przestrzeni Powietrznej i trendów na najbliższą przyszłość” – krótkie warsztaty dla pilotów z przestrzeni powietrznej
9.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
10.Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11.Wolne wnioski
12.Dyskusje
13.Zamknięcie obrad

Premiera filmu „Jeszcze Lecimy” oraz wręczenie rekordu Guinnessa

Szanowne Pilotki,

Szanowni Piloci,

Zapraszamy na premierę filmu dokumentalnego „Jeszcze lecimy…” w reżyserii Mirosława Dembińskiego połączoną z wręczeniem Panu Januszowi Orłowskiemu „Praszczurowi” certyfikatu Rekordu Guinnessa w kategorii najstarszy samodzielny paralotniarz.

Uroczystość odbędzie się 21 lutego 2018 roku o godz. 20.00 w Kinie Kultura (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23).

Miło nam poinformować, iż dzięki wsparciu finansowemu ze strony Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego pokaz w Kinie Kultura odbędzie się bez żadnych dodatkowych opłat za bilety/projekcje.

Będzie to świetna okazja również do przed sezonowego spotkania pilotów, integracji środowiska nie tylko pilotów z Warszawy ale i z całej Polski.

Zachęcamy wszystkich do przybycia na to historyczne wydarzenie, p. Januszowi będzie na pewno bardzo miło iż tyle osób przyjedzie obejrzeć film z nim w roli głównej oraz pogratulować mu ogromnego wyczynu jakiego dokonał.

Z lotniczym pozdrowieniem,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Ubezpieczenia na sezon 2018/2019

Zapraszamy do wykupywania ubezpieczeń na sezon 2018/2019. Ubezpieczenia są ważne od 1 marca 2018 do 28 lutego 2019, chyba że wybrane zostały jakieś polisy okresowe (np KL).  Okres obowiązywania jest identyczny dla wszystkich bez względu na datę przystąpienia do ubezpieczenia.

Wszystkie szczegóły w zakładce ubezpieczenia.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt.

 

Zasady działania LKS Zefir

Szanowni Państwo,

Aby rozwiać pewne wątpliwości i pomówienia w naszą stronę które zamieszczają anonimowe osoby na forach dyskusyjnych pragniemy przekazać szczegółowe informacje co do celu i zasad funkcjonowania powołanego Lotniczego Klubu Sportowego Zefir w formie spółki z o.o.

Szczegółowe cele działalności Klubu są zapisane w Akcie Założycielskim i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (dostępne dla każdego) powołującym Klub „Zefir”, szczegółowe cele działalności statutowej są opisane w statucie/regulaminie Klubu. Klub funkcjonować będzie zgodnie z przepisami prawa handlowego i Ustawy o Sporcie w ramach Związku Sportów Lotniczych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Klubu swoje funkcje pełnią nieodpłatnie, a koszty prowadzenia spółki są takie same jak stowarzyszenia, jedynie co to dokonywanie wpisów w KRS jest odpłatne, nie tak jak w stowarzyszeniach, jednak nie są to aż tak częste i kosztowne czynności.

Głównym celem powołania Klubu w formie prawnej spółki to zmniejszenie kosztów i wydzielenie działalności wyłącznie sportowej od stowarzyszenia, którego członkowie w większości nie biorą udziału w rywalizacji sportowej.

Wiąże się z tym również odpowiedzialność prawna, opisana w Ustawie o sporcie i Kodeksie Cywilnym,  z tego względu Zarząd PSP uznał że nie należy obciążać tym całości stowarzyszenia.

 

Poniżej najważniejsze zapisy w Akcie Założycielskim:

„Spółka jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.). Szczegółowe zasady funkcjonowania Klubu Sportowego określa Statut Klubu Sportowego nadawany i zmieniany na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki.

Celem Spółki jest prowadzenie w ramach Klubu Sportowego działalności sportowej, w tym w szczególności lotniczej oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lotniczych.

Spółka, będzie ona prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu (ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin lotniczych) wśród dzieci i młodzieży, polegającą zwłaszcza na prowadzeniu zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa.

Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz będzie przeznaczała całość dochodu na realizację celów statutowych Klubu Sportowego oraz nie będzie przeznaczać zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe z siedzibą w Warszawie obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i zobowiązuje się je pokryć w całości wkładem pieniężnym.

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:                 93, 12, Z, DZIAŁALNOSC KLUBÓW SPORTOWYCH”

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118