Wszystkie posty autorstwa: Grzegorz Siwik

Czym są „miasta rozróżnialne na mapie lotniczej”?

Pod koniec marca PSP wysłało pismo do PAŻP z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących niektórych sformułowań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące oraz w zmieniającym go Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2011 r. Czytaj dalej

Komunikat Zarządu w sprawie nieopłacania składek członkowskich

Na podstawie paragrafu 15 punkt 2. litera a w związku z paragrafem 23 punkt 11 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w dniu 2 marca 2015 r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o  pozbawieniu członkostwa osób, które do dnia 31.12.2013 r. nie wywiązały się z obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich określonego w paragrafie 14 punkt 4. wymienionego wyżej Statutu. Czytaj dalej

Dobre zakończenie sprawy kilku pilotów po błędnej decyzji sądu

Historia zaczęła się pewnego pięknego wrześniowego wieczoru w 2013 roku. Po skończonych lotach, na gminnym polu, trzej piloci zwijali i pakowali sprzęt do samochodów, kiedy podjechał do nich patrol policji. Policjanci poinformowali pilotów, że działają na skutek skargi mieszkańca pobliskich zabudowań, któremu nie odpowiada obecność latających paralotni. Po spisaniu personaliów sprawa miała się zakończyć bez dalszych konsekwencji. Po około trzech tygodniach każdy z tych pilotów otrzymał wezwanie do stawiennictwa w siedzibie policji. Postawiono im zarzut popełnienia wykroczenia z art. 93 ustęp 6 i 7 ustawy Prawo lotnicze. Zarzut taki też postawiono innemu pilotowi, który z tego pola startował kilka dni wcześniej. Czytaj dalej

Udział PSP w obradach Komisji Infrastruktury

W dniach od 14 do 17 lipca 2008 r jako przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego brałem udział w posiedzeniach nadzwyczajnej komisji do spraw zmiany Prawa lotniczego. Pracom komisji przewodniczy poseł Arkadiusz Litwiński. Udział w obradach biorą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz wielu instytucji państwowych i organizacji społecznych. Czytaj dalej

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118