Konsultacje Społeczne

Na przestrzeni minionego tygodnia otrzymaliśmy od pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szereg dokumentów związanych z konsultacjami społecznymi z użytkownikami przestrzeni powietrznej. Poniżej zamieszczamy listę obszarów, których dotyczą konsultację. Jeżeli którykolwiek z naszych członków lata w, albo w pobliżu znajdujących się na liście miejsc, chciałby poznać szczegóły i ewentualnie zgłosić swoje uwagi, może się z nami kontaktować w terminie do 31 października. Może to uczynić telefonicznie pod numerem +48 660 43 44 46 (Mateusz Lubecki) bądź pocztą elektroniczną na adres: sp8ebc@interia.pl . Czas po tej dacie chcemy zarezerwować na przygotowanie pisemnej odpowiedzi na konsultacje.

Równolegle z konsultacjami istnieje możliwość edycji tzw. „kółek paralotniowych”, czyli obszarów AAA zawartych w ENR 5.5

Lista obszarów podlegających konsultacjom:

 1. Utworzenie TRA65 (segmenty A do C) dla Aeroklubu Ziemii Jarosławskiej.
 2. Zmiany granic poziomych ATZ EPKE oraz TRA62.
 3. Wewnętrzna segmentacja stref TRA100-TRA130 (Straż Graniczna).
 4. Strefy TRA137A i TRA138B w Wiśniowej.

Lista proponowanych przez nas zmian w obszarach AAA (UWAGA AKTUALIZACJA POSTA!!):

 1. Komasacja istniejących „kółek” w Beskidzie Wyspowym w dwa duże obszary: Beskid Wyspowy A oraz Beskid Wyspowy B, pierwszy pod TMA EPKK, drugi poza nim z sufitem 8000 stóp AMSL (zmiana skonsultowana i zaakceptowana przez zarząd SPBW).
 2. Usunięcie „kółka” AAA156 Stary Borek i wprowadzenie zamiast niego czterech osobnych obszarów: Borek Stary A, Borek Stary B, Lutoryż A, Lutoryż B (część A pod TMA EPRZ A, część B pod TMA EPRZ B) na potrzeby zabezpieczenia rosnącej aktywności pilotów PPG i powstawania kolejnych startowisk PPG na południe od Rzeszowa.
 3. Przesunięcie granicy południowej AAA181 Boguszów Gorce, nad miejscowości Nowe Sioło i Mieroszów. Usunięcie niepotrzebnego już AAA141 Mieroszów (AAA181 będzie obejmowało to startowisko).
 4. Zamiana AAA146 Góra Żar na AAA191 Żar, oraz AAA150 Skrzyczne na AAA190 Skrzyczne. Nowe obszary o kształcie wielokąta z sufitem 8000 stóp AMSL i dużo większym obszarem, obejmującym praktycznie całą kotlinę Żywiecką.
 5. Poprawienie oznaczeń PPG / PG / PG z Wyciągarką tam gdzie jest to niezbędne.
 6. Usunięcie nieaktywnych miejsc.
 7. Zmniejszenie promienia pozostałych „kółek” do 1 mili morskiej.

action01

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118