Notatka z II Kongresu AP

W dniu 29 marca 2014 odbył się II Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Aeroklubu Polskiego jako Polskiego Związku Sportu Lotniczego. Po raz pierwszy wzięło w nim udział Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe.

Z danych na dzień II Kongresu związek miał 79 organizacji  w nim zrzeszonych, w których łącznie jest prawie 6 000 członków.

Pełna liczba głosów stanowiących na kongresie wynosiła 202, PSP posiadało 8 głosów, czyli  4% głosów stanowiących na Kongresie Związku.

Jedynym kandydatem zgłoszonym na prezesa Aeroklubu Polskiego był dotychczasowy prezes Włodzimierz Skalik, który został wybrany przez delegatów na następną kadencję.

Władze PSP uznały, że nie będą zgłaszać ze swojej organizacji nikogo do składu zarządu związku, jednak podjęta została decyzja o wystawieniu i poparciu kandydatury Adama Paski na członka zarządu. Adam Paska jest trenerem kadry motoparalotniowej i podczas kongresu był również delegatem Stowarzyszenia Grupa Falco 2. Adam Paska w prezentacji swojej osoby wyraźnie zaznaczył, że jest kandydatem do zarządu z ramienia PSP i jego działalność jest ściśle związana ze sportem paralotniowym. W głosowaniu  Adam Paska otrzymał najwyższą ilość głosów i został członkiem zarządu Aeroklubu Polskiego. Dzięki temu w zarządzie  jest osoba bezpośrednio związana z naszym sportem paralotniowym.

Podczas wyborów członków Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego została zgłoszona kandydatura Mirosława Górskiego – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PSP – na kandydata do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego. Po głosowaniu Mirosław Górski został wybrany przez Kongres do Komisji Rewizyjnej i został jej Sekretarzem.

Delegatem na Kongresie z ramienia PSP był wiceprezes Grzegorz Siwik, który został zgłoszony na zastępcę Arbitra Dyscyplinarnego AP – jest to nowa funkcja utworzona na poprzednim kongresie i wymagane jest do jej pełnienia wykształcenie prawnicze.  Grzegorz Siwik spełnia wszystkie wymagane kryteria i został jednogłośnie wybrany przez Kongres do pełnienia tej funkcji.

Zakończył się II Kongres Związku i są wybrane w znacznej części nowe osoby do władz, które będą teraz musiały wykazać że jest to nowa, inna od dotychczasowej struktura organizacyjna.

Więcej informacji o kongresie można znaleźć na stronie Aeroklubu Polskiego.

ap

Grzegorz Siwik

Nasz latający prawnik.

 • Adam Paska ,

  Ze swojej strony zapewniam, że będąc po raz kolejny w ZAP, chcę reprezentować całe środowisko paralotniowe i to nie tylko to zrzeszone w AP, ale również to spoza niego. Koledzy z PSP przed Kongresem poinformowali mnie, że gdybym zdecydował się na kandydowanie do składu ZAP będę miał ich poparcie. Za co im dziękuję. Nie będąc członkiem PSP trudno mi być z ich „ramienia”, ale zapewniam, że realizując wspólne cele dla dobra całego środowiska paralotniowego dołożę wszelkich starań, żeby tak jak PSP również inne organizacje mogły powiedzieć, że jestem w ZAP z ich ramienia.
  Z lotniczym pozdrowieniem
  Adam Paska
  Paramotor Team Poland

  • email: psp@psp.org.pl

   Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
   ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

   NIP 527 251 23 14
   REGON 140534339
   KRS 0000236118