Planowane zmiany w przepisach

Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w przepisach dotyczących także paralotniarzy. W tym artykule będziemy na bieżąco informować o postępach w prowadzonych rozmowach.

20 czerwca jako przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego brałem udział w posiedzeniu komisji do spraw zmian w Prawie Lotniczym, powołanym przy Ministrze Transportu i Budownictwa. W czasie posiedzenia w imieniu Stowarzyszenia zgłosiłem zastrzeżenia co do zmiany artykułu 95 ust.4a.  Według projektu, ma powstać obowiązek zatwierdzania odpowiedników świadectw kwalifikacji uzyskanych w innych  krajach przez Prezesa ULC. (chodzi o ograniczenie emigracji szkoleniowej).

Jeśli chodzi o inne sprawy poruszone na zebraniu to środowisko lekarskie jest za wprowadzeniem obowiązkowych badań. Chce przeforsować zapis aby badaniom I stopnia podlegali wszyscy instruktorzy w tym paralotniowi i lotniowi. Przeciwna temu jest znaczna grupa delegatów łącznie z przedstawicielami Aeroklubu.  Adam Paska w imieniu Aeroklubu przedstawił też propozycję wpisania wyłączeń podmiotowych spod ustawy oraz stworzenia możliwości wydawania licencji narodowych. Wyłączenia podmiotowe polegają na tym, że będzie możliwość wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy PL względem poszczególnych kategorii pilotów. Licencje narodowe mają uprawniać do wykonywania lotów tylko na terenie kraju i będą mogły być wydawane przez niektóre organizacje. Poruszono też tematykę lotów zarobkowych na paralotniach i lotniach oraz inne tematy. Prace będą kontynuowane.

Jeśli chodzi o współpracę pomiędzy PSP a AP to konflikt istnieje tylko w zakresie zmiany artykułu 95 ust 4a. Aeroklub chce ograniczenia, my się temu sprzeciwiamy. W pozostałym zakresie proponowanych zmian nasze interesy są zbieżne i uważam, że należy je popierać. W przyszłym tygodniu ma dojść do spotkania pomiędzy przedstawicielami ULC, AP i PSP w celu uzgodnienia propozycji zmian.

Grzegorz Siwik

Nasz latający prawnik.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118