Podsumowanie walnego zabrania członków PSP

W dniu 14 marca 2015 r. odbyło się walne zebranie członków PSP, na którym stawiło się 29 osób uprawnionych do głosowania oraz kilku gości, wśród których był m.in. Adam Paska, członek Zarządu AP, któremu serdecznie dziękujemy za obecność.

pylon

Ustępujący Zarząd przedstawił szczegółowe podsumowanie działań w latach 2012-2014. Dokonane zostały zmiany w statucie oraz wybrane zostały nowe władze – Zarząd oraz Komisja Rewizyjna (Sąd Koleżeński został usunięty ze statutu). Zgromadzenie rozpatrzyło także odwołanie się Krzysztofa M. od decyzji Zarządu o pozbawieniu go członkostwa, wydanej we wrześniu 2012 r. Odwołanie zostało jednogłośnie odrzucone.

Oto nowe władze stowarzyszenia.

Zarząd PSP:

Karolina Kocięcka – Prezes
Mirosław Górski – Wiceprezes
Grzegorz Siwik – Sekretarz
Paweł Warzybok – Skarbnik
Henryk Zjawin – Członek Zarządu
Piotr Łajeczko – Członek Zarządu
Mateusz Lubecki – Członek Zarządu
Michał Smyk – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Mariusz Nowacki – Przewodniczący
Piotr Góźdź – Członek komisji
Marek Sadowski – Członek komisji

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działań Zarządu w latach 2012-2014, które zawarte jest w dokumencie:

Materiały z walnego PSP 2015

Na stronach 34-39 powyższego dokumentu przedstawione zostały przyjęte zmiany w statucie.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118