Polskie uprawnienia a latanie paralotniami w Austrii

W związku z otrzymaną od polskich pilotów informacją, że lokalna policja w Austrii legitymuje paralotniarzy z licencjami nie wydanymi w Austrii i wystawia im mandaty za naruszenie obowiązujących przepisów, od września 2013 r. rozpoczęliśmy próbę wyjaśnienia sytuacji z Aeroklubem Austriackim.

W międzyczasie poproszono nas o przekazanie podstaw prawnych na podstawie których są wydawane polskie uprawnienia, wzory uprawnień, tłumaczenia.

W dniu wczorajszym, po trzech miesiącach prowadzenia korespondencji i udokumentowaniu, że polskie świadectwa kwalifikacji są wydawane przez urząd państwowy, otrzymaliśmy informację od Manfreda z Aeroklubu Austriackiego, że cały czas oczekują na wydanie nowych przepisów odnośnie latania w Austrii, jednak poinformował nas jednocześnie abyśmy (polscy piloci paralotniowi) się nie martwili, nasze uprawnienia będą uznawane w Austrii.

Mariusz Nowacki

Prezes PSP. W stowarzyszeniu zajmuje się tematem ubezpieczeń oraz Polską Ligą Paralotniową. Zawodowo inżynier budownictwa. Inne pasje: pływanie na wakeboard, fotografia lotnicza

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118