Prezentacja zwycięzców konkursu na dofinansowanie

Zakończyliśmy organizowany przez Zarząd PSP konkurs „10 tysięcy na 10 lat PSP“. W związku z tym, iż Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe jako organizacja ogólnopolska nie zawsze jest świadome lokalnych potrzeb naszych członków oraz organizacji wspierających, w marcu rozpoczęliśmy nabór wniosków o dofinansowanie lokalnych inicjatyw związanych z rozwojem sportów paralotniowego i lotniowego.

Wnioski mogły składać osoby fizyczne – członkowie PSP, lub organizacje, które są członkami wspierającymi PSP. W ciągu pięciu tygodni, które przeznaczone były na przygotowanie wniosków wpłynęło do nas 5 ważnych wniosków, które rozpatrywała komisja w składzie Karolina Kocięcka, Piotr Góźdź, Tomasz Kuczkowski, Henryk Zjawin oraz Paweł Warzybok.

Ze wszystkimi projektami, które do nas wpłynęły możecie zapoznać się tu.

Celem nadrzędnym przy wyborze projektów były przede wszystkim takie czynniki jak rozwój sportu, wzrost bezpieczeństwa, poprawa infrastruktury, innowacyjność oraz podział dofinansowania możliwie równo pomiędzy projekty związane z dyscyplinami PG oraz PPG/PPGG.

Po burzliwych obradach komisja postanowiła przyznać dofinansowanie dla 3 projektów w następującej wysokości:

 1. Projekt nr 1 – “Rewitalizacja startowiska Działy k. Krosna” – kwota 1 097,60 PLN
 2. Projekt nr. 2 – „Szkolenie dla pilotów paralotni z zakresu pierwszej pomocy, technik wspinaczkowych, zasad zgłaszania planowanych lotów oraz korzystania ze startowiska Chełm koło Grybowa” – kwota 2 952 PLN
 3. Projekt nr. 4 – „Promowanie sportu motoparalotniowego oraz podnoszenie umiejętności pilotażu” – kwota 5 000,00 PLN

Suma przyznanych dotacji wynosi: 9 049,60 PLN.

Zwycięzcom gratulujemy.

Zarząd PSP

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118