v.2.1

Standardy organizacji zawodów z serii

Polskiej Ligi Paralotniowej

 (kolorem niebieskim oznaczono standardy nieobowiązkowe) 

STANDARDY

1      Strona internetowa imprezy

Uruchomiona przynajmniej miesiąc przed zawodami. Podstawowe informacje organizator przekaże koordynatorowi Ligi w celu równoczesnego umieszczenia ich na stronie psp.org.pl. Organizator otrzyma również dostęp do strony Sport PSP, na której umieszcza wszystkie istotne komunikaty związane z edycją Ligi.

W przypadku, gdyby organizator nie był w stanie uruchomić własnej strony internetowej, strona Sport PSP będzie pełniła funkcje oficjalnej strony zawodów.

a      Powinna zawierać następujące dane:

 • data zawodów,
 • data, godzina oraz dokładnie miejsce rejestracji
 • wysokość wpisowego oraz co ono pokrywa
 • dokładny opis wszystkich startowisk (z koordynatami i opisem dojazdu)
 • plik z punktami zwrotnymi
 • regulamin zawodów
 • regulamin Ligi (może być jako link do strony PSP)
 • warunki rejestracji

b      Formularz rejestracyjny zawodów:

Rejestracja odbywa się poprzez system rejestracji na zawody PSP. Organizator zamieści na swojej stronie link do tego systemu rejestracji lub w inny sposób wskaże do niego dostęp. PSP przekaże wszelkie informacje niezbędne do umieszczenia na stronie organizatora formularza rejestracyjnego oraz listy pilotów.

2      Rejestracja na miejscu

 • w związku z tym, że każdy zawodnik lata na własną odpowiedzialność, każdy podpisuje oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń wobec organizatora (w załączniku)
 • organizator ma obowiązek sprawdzić, czy pilot posiada ważne świadectwo kwalifikacji oraz ubezpieczenie OC
 • każdy zawodnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się i przestrzeganiu regulaminu zawodów oraz regulaminu PLP oraz zgodę na publikowanie wyników na stronie Ligi
 • wydanie identyfikatorów (imię i nazwisko, tytuł zawodów, ważne numery telefonów, częstotliwości radiowe, prośba o pomoc)
 • wgranie punktów zwrotnych pilotom, którzy ich nie mają

3      Wpisowe

Powinno pokrywać przynajmniej:

 • drukowaną mapę z punktami zwrotnymi dla każdego pilota
 • minimum puchary dla zwycięzców w poszczególnych klasach i dyplomy dla pierwszych trzech miejsc we wszystkich klasach

Dodatkowo zaleca się, żeby pokrywało:

 • transport na startowisko
 • hole
 • zwózkę z trasy
 • lunch pakiety/wodę
 • imprezę integracyjną
 • T-shirt lub inny gadżet z zawodów
 • zabezpieczenie ratowniczo-medyczne

W przypadku, gdy edycja odbywa się także w dni pracujące, musi być możliwość zapłacenia niższego wpisowego, jeżeli pilot chce brać udział w konkurencjach jedynie w dni wolne od pracy.

4      Obsługa zawodów

a      Kierownik zawodów
b      Sędzia zawodów
c      Sędzia punktowy
d      Kierownik ds. bezpieczeństwa
e      Logistyk zwózki
f       Obsługa startu

Dopuszcza się  pełnienie więcej niż jednej funkcji przez tę sama osobę na zasadzie unii personalnej, poza sędzią zawodów.

5      Wyposażenie

a      Biuro zawodów

 • komputer z zainstalowanym programem do obsługi zawodów i z możliwością wgrywania punktów do gpsów i zgrywania tracklogów
 • kable do najbardziej popularnych typów gps (PSP zapewnia możliwość wypożyczenia zestawu kabli – załącznik B)
 • regulamin zawodów i regulamin PLP w formie drukowanej
 • wystarczająca liczba wydrukowanych formularzy, oświadczeń i map

b      Startowisko

 • wiatrowskaz
 • wyznaczone miejsce do startu
 • obsługa startu
 • lista startowa
 • tablica konkurencji (możliwość wypożyczenia od PSP lub wzór w załączniku C do samodzielnego przygotowania przez organizatora)
 • mapa w dużym formacie (minimum A3) z punktami zwrotnymi (opcjonalnie z istotnymi elementami przestrzeni powietrznej)

c      Lądowisko

 • wiatrowskaz
 • wyznaczone miejsce do składania sprzętu
 • linia mety

6      Odprawy

a      Odprawa bezpieczeństwa – obowiązkowa dla wszystkich uczestników i obsługi zawodów. Musi się odbyć przed pierwszą konkurencją. Na odprawie przedstawiane są zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas rozgrywanych zawodów, a w szczególności:

 • omówienie specyfiki obszaru na którym rozgrywane są zawody, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca i sytuacje potencjalnie niebezpieczne
 • zasady komunikowania w obszarze bezpieczeństwa w tym sposoby  wzywania oraz udzielania pomocy
 • możliwe dostępne sposoby przeprowadzania akcji ratowniczej
 • wybór komisji bezpieczeństwa
 • częstotliwość radiowa bezpieczeństwa
 • zasady ewidencjonowania startu i lądowania pilotów (lista startowa)
 • omówienie konsekwencji niestosowania się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa

b      Odprawa techniczna

 • omówienie zasad obsługi przyrządów nawigacyjnych dla pilotów z mniejszym doświadczeniem

c      Odprawa przedstartowa

 • obowiązkowa dla wszystkich zawodników
 • dokładne omówienie warunków pogodowych oraz konkurencji
 • wszystkie szczegóły dotyczące konkurencji muszą się znaleźć na tablicy do konkurencji

d      Odprawa po konkurencji

 • omówienie przebiegu konkurencji
 • wspólne oglądanie tracków najlepszych zawodników
 • komentarz zwycięzcy konkurencji

7      Rodzaje konkurencji

Organizator lokalny może rozegrać dowolny typ konkurencji pod warunkiem, że będzie można obliczyć jej punktację za pomocą programu SeeYou lub FS i formuły GAP. Mogą to być np. konkurencje typu race to goal, speed run czy AAT. W przypadku wątpliwości, prosimy skontaktować się z prowadzącym punktację.

8      Bezpieczeństwo

a      Niezależnie od liczby osób funkcyjnych, podczas trwania konkurencji zawsze jeden przedstawiciel organizatora musi być na ziemi, z radiem włączonym na częstotliwości bezpieczeństwa oraz z telefonem komórkowym.
b      Przed rozpoczęciem konkurencji organizator musi posiadać pełną listę startową z numerami telefonów oraz rodzajem i kolorem skrzydła pilotów. Listę tę musi zawsze mieć przy sobie osoba pozostająca na ziemi, posiadająca radio i tel. komórkowy.
c      Przed rozpoczęciem konkurencji zawodnicy mają obowiązek podpisać się na liście startowej. Podpis oznacza, że zamierzają startować w konkurencji. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn rezygnują ze startu, muszą to zgłosić organizatorowi na startowisku. Jeżeli jakiś zawodnik nie podpisze się na startowisku, organizator ma obowiązek upewnić się, jaka jest tego przyczyna – czy nie ma zamiaru startować, czy nie pojawił się na starcie, czy po prostu zapomniał.
d      Organizator ma obowiązek pozostać na startowisku do momentu zamknięcia okna startowego lub do momentu, kiedy wszyscy zawodnicy biorący w konkurencji bezpiecznie wystartują.
e      Po za kończeniu konkurencji organizator ma obowiązek upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wylądowali bezpiecznie. Każdy pilot ma obowiązek odmeldować się albo osobiście u organizatora, albo telefonicznie, albo przy użyciu sms. Organizator musi ten fakt zaznaczyć na liście startowej.

9      Wyniki

Organizator prześle wyniki do PSP oraz/lub ogłosi je na stronie zawodów nie później niż 72 godziny od zakończenia ostatniej konkurencji edycji. Zawodnicy, którzy nie zgrali tracków w biurze zawodów mają 48 godz. od godziny zakończenia ostatniej konkurencji na ich przesłanie w sposób podany przez organizatora. Po tym terminie zawodnicy, którzy nie przesłali tracków, a wystartowali do konkurencji, otrzymują punkty za minimum.

10   Program dodatkowy

a      Seminarium edukacyjne
b      Impreza integracyjna
c      Program zastępczy w przypadku braku pogody

11   Rozliczenie dofinansowania

PSP przed rozpoczęciem sezonu ogłasza, czy i jakiej wysokości środki przeznaczy na dofinansowanie organizacji każdej z edycji Ligi. Środki te mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją edycji lub na nagrody dla zwycięzców i mogą być rozliczone w następujący sposób:

a      zwrot poniesionych kosztów udokumentowanych fakturą wystawioną na PSP,
b      opłacenie przez PSP faktury wystawionej na PSP (termin takiej płatności musi być przynajmniej 7-dniowy),
c      przekazanie kwot pieniężnych zwycięzcom (organizator lokalny ustala wysokość nagród, a PSP przekazuje nagrody na konto bankowe zwycięzców).

Wszystkie faktury muszą być dobrze opisane.

OBSERWATOR Z RAMIENIA PSP

Na każde zawody Ligi zostanie wyznaczona osoba z ramienia PSP, która będzie pełnić rolę obserwatora. Osoba ta nie może być z ekipy organizatora i musi mieć odpowiednie doświadczenie. PSP wyznaczy obserwatora na miesiąc przed zawodami. Organizator ma prawo poprosić o zmianę osoby obserwatora, nie później niż 2 tygodnie przed zawodami.

1      Funkcja

Obserwator czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów.

2      Prawa i obowiązki

a      Obserwator służy jako doradca dla Organizatora.
b      Obserwator monitoruje stopień realizacji przez Organizatora uzgodnionej listy standardów.
c      Obserwator ma prawo wstrzymać rozpoczęcie konkurencji, jeżeli uzna, że nie są spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa, do momentu ich wypełnienia.
d      Po zakończeniu zawodów Obserwator sporządza raport z zawodów (na podstawie niniejszych standardów).

Dodaj komentarz

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118