Spotkanie z Zarządem AP

W grudniu zeszłego roku prezes Aeroklubu Polskiego zaproponował spotkanie całego Zarządu AP z przedstawicielami PSP. Spotkanie to doszło do skutku 14 stycznia 2012 r. i było to pierwsze w historii zaproszenie przedstawicieli środowiska paralotniowego na obrady Zarządu. Poza członkami Zarządu PSP, na spotkanie zostali także zaproszeni przedstawiciele innych stowarzyszeń i klubów, związanych z rywalizacją i organizacją imprez sportowych.

Niestety niektórym nie udało się dojechać do Warszawy. Stawili się Henryk Zjawin z KKP, Janusz Fuzowski z Rohacki oraz Wojciech Maliszewski z kadry narodowej. Nie dojechali m.in. Paweł Faron i Piotr Sawka.

Spotkanie miało charakter głównie informacyjny i udało się porozmawiać na temat wielu kwestii, które, przede wszystkim ze względu na zły przepływ informacji,  wzbudzały wątpliwości.

Jeżeli chodzi o licencje sportowe FAI, to od tego roku mogą je uzyskać osoby, które są członkiem zwyczajnym, honorowym, wspierającym lub stowarzyszonym AP lub członkiem organizacji, która jest członkiem stowarzyszonym AP. Jednak nie musi być to związane z dodatkowymi kosztami, gdyż członek stowarzyszony AP (poprzez aeroklub regionalny) nie ma obowiązku opłacania składek (ale nie ma też np. prawa głosu na walnych zgromadzeniach) – Rozdział 3 § 9 Statutu AP . W takim przypadku opłaty za licencje FAI wynoszą 70 zł (16-25 lat) oraz 140 zł (powyżej 25 lat). Aeroklub regionalny, do którego się należy, powinien posiadać licencję klubu sportowego w uprawianym sporcie. Obecnie jedynie Aeroklub Ostrowski posiada licencję klubu sportowego w sporcie paralotniowym. Jednak regulamin nie wyklucza także takiej możliwości, że jest się członkiem stowarzyszonym aeroklubu regionalnego, który nie ma licencji w danej dyscyplinie, i jednocześnie należy się do klubu sportowego. Otwiera to przed zawodnikami wiele możliwości – np. ich aerokluby regionalne mogą wykupić licencje klubów sportowych. Niestety, nie ma możliwości, żeby AP obniżyło opłaty za licencje sportowe.

W związku z nowymi zasadami przyznawania licencji sportowych wyraziliśmy obawy, co do liczby pilotów, którzy będą chcieli wystartować w tegorocznych Paralotniowych Mistrzostwach Polski. Do roku 2011 brało w takich zawodach udział zawsze między 50 a 70 pilotów – w roku ubiegłym było ich tylko 38, chociaż na miejscu w Słowenii latało z nami o wiele więcej osób, jednak nie zdecydowali się oni wystartować, gdyż nie mieli licencji. Obawiamy się, że ta liczba w tym roku może być jeszcze mniejsza. Prezes AP obiecał pomoc w znalezieniu środków sponsorskich, które mają obniżyć koszty uczestnictwa w zawodach dla wszystkich polskich pilotów, biorących w nich udział (5000 zł).

Otrzymaliśmy także potwierdzenie, że będą kontynuowane rozmowy w sprawie prowadzenia przez PSP niektórych spraw, związanych ze sportem lotniowym i paralotniowym (np. prowadzenie tabeli rekordów – na pewno nie będzie to wydawanie licencji sportowych). Propozycja takiej współpracy została przedstawiona Aeroklubowi pod koniec 2010 r. Mamy nadzieję, że niedługo uda się nam ustalić szczegóły i podpisać porozumienie.

Ogólnie, spotkanie było na pewno bardzo emocjonujące, ale niepozbawione rzeczowych argumentów z obu stron. Dziękujemy prezesowi AP, Włodzimierzowi Skalikowi, oraz całemu Zarządowi za zaproszenie.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118