Udział PSP w obradach Komisji Infrastruktury

W dniach od 14 do 17 lipca 2008 r jako przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego brałem udział w posiedzeniach nadzwyczajnej komisji do spraw zmiany Prawa lotniczego. Pracom komisji przewodniczy poseł Arkadiusz Litwiński. Udział w obradach biorą przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz wielu instytucji państwowych i organizacji społecznych.

Nauczeni przykrym doświadczeniem poprzednich lat, zgodnie z celami Stowarzyszenia bierzemy udział w zmianach prawa, kierując się z zasadą „nic o nas bez nas”. Obserwując dyskusję nad poszczególnymi zmianami można wywnioskować, że projekt jest źle przygotowany. Zawiera  bardzo dużo błędów. Są one w miarę możliwości na bieżąco wyjaśniane i korygowane.  Część jest odsyłana do ponownego opracowania. Trzeba zachować czujność aby nie dopuścić do pogorszenia naszej sytuacji. Dotychczas obrady dotyczyły głównie problemów dużego lotnictwa – kompetencji organów państwowych, zakładania i nadzorowania lotnisk, zdolności do lotów. Omawiane są poszczególne zmiany według kolejności. Posiedzenia komisji skończyły się nieco pechowo dla PSP. Pech polegał na tym, że ostatnim omawianym przepisem był artykuł 93 Prawa lotniczego. PSP miało wnieść zastrzeżenia do art. 93a i wnioskować o zniesienie obowiązku powiadamiania właściciela terenu o przygodnym lądowaniu. Trzeba to przełożyć na późniejszy termin.

Ponadto postulujemy skreślenie w art. 95 ustęp 4b słów „jeżeli wymagania stawiane przy ich wydawaniu nie były łagodniejsze od stawianych w Rzeczypospolitej Polskiej”. Ponadto całkowite zniesienie wymogu niekaralności dla świadectw kwalifikacji oraz zniesienia wymogu certyfikacji działalności gospodarczej, szkolenia i obsługi naziemnej lotni i paralotni. (zobacz treść pisma PSP do Komisji Infrastruktury) Na bieżąco śledzimy rozwój wypadków aby móc interweniować w razie potrzeby.

Na koniec najciekawsza sprawa. W toku dyskusji padł projekt aby sprawy nadzoru nad lotnictwem sportowym przekazać w gestię związków sportowych. W chwili obecnej jedynym takim związkiem jest AP. Są już konkretne propozycje ustawowe. Wiceminister Infrastruktury jest pozytywnie nastawiony do tego projektu, ale ma pewne obawy. Ma powstać zespół który będzie pracował nad konkretnymi rozwiązaniami. Trzeba pamiętać o tym, że diabeł tkwi w szczegółach. W związku z tym PSP weźmie udział w tych pracach, ale obecnie nie zajmuje jednoznacznego stanowiska.

Grzegorz Siwik – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego 

Grzegorz Siwik

Nasz latający prawnik.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118