Ustalone warunki OC i NNW

Możemy się już ubezpieczać. Negocjacje były dość trudne, ponieważ polisy chroniące paralotniarzy są mimo wszystko „produktem”  sprzedawanym na mniejszą skalę i ubezpieczyciele nie mają jeszcze dużego doświadczenia w zakresie, którego oczekujemy. Po roku, gdy przekonają się, że stanowimy dość liczną grupę, powinniśmy oczekiwać zmiany polityki ubezpieczeniowej, jak również ułatwień dotyczących zawierania umów.

To co udało się wynegocjować na najbliższy sezon jest moim skromnym zdaniem dobrą ofertą, a w każdym razie lepszą od dotychczas funkcjonujących na naszym rynku. Ale przejdźmy do konkretów.

OC
Zbiorowa polisa OC będzie ważna od jutra, tj. od 12 kwietnia 2006 do 11 kwietnia 2007. Polisa jest niepodzielna, ponieważ dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia. Żeby ułatwić sprawę tym osobom, które mają jeszcze ważne OC i kończy się ono za kilka miesięcy, jest możliwość zawarcia umowy na okres roczny z późniejszym terminem rozpoczęcia, tj. 15 lipca 2006 do 14 lipca 2007. Stawki ubezpieczenia są takie, jak już wcześniej podane.
Jest też możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia powyżej 410 tys. SDR ze względu na wyższe wymagania organizatorów zawodów. Będzie się to jednak odbywać na indywidualnych zasadach, bezpośrednio z brokerem ubezpieczeniowym, który pomagał nam w przygotowaniu oferty ubezpieczeniowej. Umowy będą na zawierane na konkretną ilość dni. Po kilku pierwszych „przypadkach” powinno dać się wypracować jakieś schematy postępowania i będziemy mogli przewidywać ile taka składka może wynosić. Niezwłocznie o tym powiadomimy.
Zawieranie polisy odbywać się będzie poprzez PSP i suma składki ubezpieczeniowej będzie wpłacana na konto PSP. PSP będzie się zajmowało przekazywaniem danych i składek do ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel będzie przekazywał polisy na adres wskazany przez Członka PSP w ciągu kilku dni od zawarcia umowy.

NNW
To ubezpieczenie może być zawierane na okresy, które są wielokrotnością jednego miesiąca. Jest też możliwość indywidualnego wyliczenia wyższych składek dla zainteresowanych. Różnica w postępowaniu w porównaniu do OC polega na tym, że wpłaty składek będą dokonywane bezpośrenio przez Członków PSP na konto ubezpieczyciela, natomiast proces zawierania polisy będzie przeprowadzany w kontakcie z PSP, podobnie jak przy OC.

Postaramy się jak najszybciej przygotować formularz, dzięki któremu proces rejestracji do PSP będzie połączony z zawieraniem umów ubezpieczeniowych i będzie się odbywał online na naszej stronie. Mamy nadzieję, że ułatwi to formalności.

Z niecierpliwością oczekujemy na ofertę ZKL, którą niezwłocznie opublikujemy.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118