Walne Zebranie PSP – podsumowanie

Informacja o przebiegu III Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej psp.org.pl oraz grupie dyskusyjnej pl.rec.paralotnie, w dniu 3 marca 2012 roku w Łodzi, odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego.

Celem było min.:

 • przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu, którego kadencja właśnie dobiegła końca, za lata 2009-2012,
 • udzielenie absolutorium,
 • wybór członków do: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję.

W drodze głosowania wyłoniono:

Zarząd:

   • Mariusz Nowacki – prezes stowarzyszenia
   • Grzegorz Siwik – wiceprezes stowarzyszenia
   • Michał Smyk – skarbnik
   • Tomasz Surma – sekretarz
   • Karolina Kocięcka
   • Michał Jarzębiński
   • Paweł Warzybok

Komisję Rewizyjną:

   • Mirosław Górski – przewodniczący
   • Piotr Góźdź
   • Marek Sadowski

Sąd Koleżeński w składzie:

   • Marcin Cieślik
   • Jerzy Gumowski
   • Dariusz Perenc

W trakcie dyskusji, poruszone zostały aktualne tematy, w które Stowarzyszenie jest lub będzie zaangażowane w najbliższej przyszłości w tym:

 1. Potrzeba (celowość) stworzenia lub wsparcia istniejącego Funduszu Wspierania Paralotniarzy lub ich Rodzin, poszkodowanych w wypadkach paralotniowych.
 2. Zasadność nawiązania współpracy z Aeroklubem Polskim w celu ewentualnego:
  1. uzyskiwania licencji FAI dla lotniarzy i paralotniarzy będących członkami PSP,
  2. organizowania imprez sportowych o randze Mistrzostw Polski,
  3. wpływania na zmiany w prawie w zakresie lotniarstwa i paralotniarstwa.
 3. Współpraca z PAŻP w zakresie obowiązującego porozumienia regulującego zasady wykonywania lotów na paralotniach w strefach TSA30,31,32 (tj. strefy wydzielone w CTR EPWA do lotów na paralotniach z napędem).
 4. Odnowienie licencji Klubu Sportowego dla PSP.

Zgodnie z regulaminem i przyjętym porządkiem, zrealizowane zostały wszystkie punkty obrad. Nowo powołane władze przystępują do kontynuacji i realizacji działań statutowych, liczą na wsparcie ze strony Członków Stowarzyszenia oraz liczne i pozytywne efekty współpracy.

Zarząd PSP

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118