Walne Zgromadzenie Członków 2009 r.

Zapraszamy wszystkich Członków i zainteresowanych na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, które odbędzie się w Łodzi Al. Politechniki 3a w sali kinowo-widowiskowej Politechniki Łódzkiej w dniu 1 marca 2009 r. w pierwszym terminie na godz.10:00, w drugim terminie na godz.10:30. Obiekt znajduje się naprzeciw Hali Sportowej.

Sprawozdanie Zarządu przedstawione na Walnym można przeczytać tutaj

psp-sprawozdanie-2009

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór sekretarza zebrania
 4. Wybór komisji skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwal
 6. Przyjecie porządku obrad
 7. Sprawozdanie Zarządu
 8. Sprawozdanie finansowe
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i uchwal w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności za okres 2006-2008, oraz przekazanie nadwyżki bilansowej na fundusz statutowy.
 11. Wybory Prezesa Stowarzyszenia
 12. Wybory Członków Zarządu
 13. Wybory Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego
 14. Ogłoszenie wyników wyborów i przedstawienie nowych władz stowarzyszenia.
 15. Wolne wnioski
 16. Dyskusja nad wnioskami
 17. Przyjecie wniosków do glosowania i glosowanie
 18. Sprawy rożne nie wymagające glosowania
 19. Zamkniecie Zebrania

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118