Wniosek do zmian w statucie

Zgłaszam wniosek do WZC o wprowadzenie zapisu do paragrafu 19 Statutu treści:

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok, każdorazowo w terminie do 31 marca, przez Zarząd Stowarzyszenia.

Co do zapisu o terminie można go ująć np. do końca I kwartału. Wniosek ten uzasadniam zapisem w paragrafach 16, par 20 punkt 10, 11 i par 28 punkt 2 Statutu. Przywprowadzeniu tego zapisu nakładającego obowiązek jednego rocznego zebrania mamy możliwość raz do roku rozpatrywać wszelkie odwołania i wnioski Członków do Walnego Zebrania, brak tego zapisu może spowodować czekanie odwołań, wniosków na rozpatrzenie nawet kilka lat. Nadzwyczajne Zebranie jeśli nie będzie miało w porządku rozpatrywanie takich spraw (z konkretnym zapisem dotyczącym sprawy) nie będzie się tym mogło zająć.

Proszę Komitet Założycielski o zgłoszenie tego wniosku w moim imieniu, ja niestety nie będę obecny na tym zebraniu.

Wnioskodawca 
Mirek Górski

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118