Wskazówki dla pasażerów paralotniowych lotów tandemowych

Z Gekon Glide Club otrzymaliśmy opracowaną instrukcję dla pasażerów tandemów. Publikujemy ją tu jako wzór do opracowania własnych instrukcji, a przy okazji może ona być wskazówką do tego jak rozwiązać pewne problemy w tandemowych lotach holowanych.

Informacje wstępne

 1. Lot paralotnią, pomimo że organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo (organizacja startu, sprawność sprzętu, kwalifikacje pilota, Wyciągarkowego i Kierownika Startu, ocena warunków meteorologicznych), pozostaje czynnością potencjalnie niebezpieczną.
 2. Lot może odbywać się przy wietrze 0-5 m/s, bez gwałtownych podmuchów termicznych, bez opadów i w stabilnych warunkach pogodowych.
 3. W typowych warunkach maksymalna wysokość lotu to ok. 200-300 m, a czas trwania – ok. 5 minut. W warunkach sprzyjających (noszenia termiczne) lot może być znacznie wyższy i dłuższy. Przy silnym wietrze możliwe jest wykonanie przelotu i wylądowanie z dala od miejsca startu (nawet w odległości kilkunastu km).
 1. Minimalny wiek pasażera to 10 lat. Dla pasażerów niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.
 2. Dopuszczalny zakres wagowy pasażera to 30 – 120 kg.
 3. Pasażer powinien posiadać sprawność fizyczną, pozwalającą na krótki bieg podczas startu oraz lądowania.
 4. Pasażer powinien posiadać wygodne obuwie, pozwalające na bieg i dostatecznie wysokie, aby zabezpieczać staw skokowy przed urazami (najlepiej – sięgające za kostkę). Niedopuszczalne jest używanie klapek, sandałów, szpilek itp.
 5. Lot musi odbywać się w kasku.
 6. Pasażer powinien ściśle stosować się do poleceń pilota. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek czynności bez polecenia bądź akceptacji pilota.
 7. Podczas lotu pilot komunikuje się z obsługą naziemną poprzez radiotelefon i słuchawki w jego hełmie, co tylko częściowo słyszane jest dla pasażera. Przed wykonaniem jakiegokolwiek polecenia pasażer powinien mieć pewność, że jest ono skierowane do niego.
 8. Jeśli podczas lotu pasażer chce przekazać jakąś informację pilotowi, powinien odwrócić głowę maksymalnie w bok i mówić głośno i wyraźnie. Wypowiedzi pasażera skierowane w przód zazwyczaj są dla pilota, ze względu na szum wiatru, niezrozumiałe.

Przebieg lotu

 1. Przed startem pasażer przechodzi krótki instruktaż.
 2. Po założeniu uprzęży, kasku i podczepieniu do liny oraz sprawdzeniu tego przez Kierownika Startu pasażer czeka na polecenia pilota.
 3. Polecenie „Jazda”, wydane przez pilota jest przeznaczone dla Kierownika Startu.
 4. Polecenie „Jazda, jazda, jazda”, wydane przez Kierownika Startu jest przeznaczone dla wyciągarkowego.
 5. Pasażer powinien rozpocząć bieg po usłyszeniu od pilota polecenia „Biegnij”. Długość i szybkość biegu zależą głównie od siły wiatru. Jeśli nie ma wiatru, konieczne może być przebiegnięcie 30-50 m. Jeśli wiatr jest silny (4-5 m/s), może wystarczyć przebiegnięcie tylko 2-3 kroków.
 6. Po oderwaniu się od ziemi pasażer powinien kontynuować bieg w powietrzu, będąc przygotowanym na ewentualne ponowne opadnięcie na ziemię,  wynikające z elastyczności liny lub ew. jej zerwania. Pasażer może przerwać bieg w powietrzu po wzniesieniu się na ok. 10 m, będąc jednak nadal przygotowanym na natychmiastowe jego wznowienie.
 7. ABSOLUTNIE NIEDOPUSZCZALNE I BARDZO NIEBEZPIECZNE JEST PRZERYWANIE BIEGU I WSIADANIE W UPRZĄŻ BEZ POLECENIA PILOTA! MOŻE TO SKUTKOWAć OBRAŻENIAMI NÓG W PRZYPADKU PONOWNEGO OPADNIęCIA PARALOTNI NA ZIEMIę TUŻ PO STARCIE!
 8. Wsiadanie w uprząż odbywa się po osiągnięciu wysokości ok. 30 m, na polecenie pilota „Wsiadaj”. Aby wsiąść w uprząż należy podkurczyć i podnieść nogi, lekko odchylić się do tyłu, a następnie płynnie i symetrycznie podsunąć obiema rękami siedzisko uprzęży do przodu. Pilot może w tym pomóc, podsuwając siedzisko pasażera nogami.
 9. Podczas holu pasażer nie powinien wykonywać żadnych gwałtownych ruchów.
 10. Pod koniec holu, na polecenie pilota „Wyczepiaj”, pasażer powinien płynnie, bez  szarpania pociągnąć za uchwyt wyczepu.
 11. NIEDOPUSZCZALNE JEST WYCZEPIENIE BEZ POLECENIA PILOTA!
 12. Pasażer może uzyskać możliwość sterowania paralotnią (wraz z pilotem lub samodzielnego) wyłącznie podczas lotu swobodnego – (po wyczepieniu się z holu, ale przed rozpoczęciem podejścia do lądowania), po wcześniejszym uzgodnieniu. Ruchy sterówkami powinny być płynne, niezbyt głębokie i zsynchronizowane z przechyłami ciała (zakręt w lewo: płynne przechylenie ciała w lewo i równoczesne płynne pociągnięcie lewej sterówki).
 13. Na komendę pilota „Wysuń nogi”, na wysokości ok. 30 m, pasażer powinien wysunąć nogi z uprzęży i przygotować się do lądowania.
 14. Po dotknięciu ziemi pasażer powinien starać się utrzymać na nogach, wykonując dobieg.
 15. Na komendę pilota „W prawo zwrot” pasażer powinien wykonać zwrot o 180 stopni.
 16. W przypadku zerwania liny podczas holu może być konieczne odejście od typowej procedury lotu, np. wcześniejsze wyczepienie, wcześniejsze podejście do lądowania, brak wsiadania do uprzęży. Należy być na to przygotowanym i ściśle stosować się do poleceń pilota.
 17. Zdjęcie kasku dopuszczalne jest dopiero po odpięciu zapięć uprzęży lub odczepieniu jej od skrzydła.

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118