Wsparcie dla rodziny Norberta

W najbliższy piątek (10 czerwca 2011) pożegnamy Norberta, naszego tragicznie zmarłego kolegę, który od ponad 20 lat oddawał się pasji latania. Norbert był głównym żywicielem rodziny i jest to kolejny w ostatnich  miesiącach przypadek, w którym rodzina paralotniarza oprócz trudności przeżywania tych najsmutniejszych w życiu dni, związanych z  odejściem ukochanej osoby musi się nagle zająć zapewnianiem funduszy na dalszą egzystencję.

Sytuacja ta uświadamia nam celowość rozpoczęcia prac nad funduszem, wspierającym rodziny ofiar wypadków paralotniowych w pierwszych tygodniach po śmierci bliskiej osoby. Fundusz taki mógłby być comiesięcznie/corocznie wspierany przez paralotniarzy których sytuacja materialna na taką pomoc pozwala.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego popiera akcję znajomych, polegającą na pożegnaniu Norberta białymi różami i przekazaniu środków finansowych Jego Rodzinie.

Osoby, które nie będą mogły osobiście wziąć udziału w Pożegnaniu Norberta mogą wesprzeć Jego dwie malutkie córki wpłacając pieniądze na konto:

Elwira Kornak
ul. Teligi 4 m 33
02-777 Warszawa
Bank BZ WBK
14 1090 1056 0000 0001 1329 3271
Tytuł przelewu np. „Dla dziewczynek” albo „Nadia i Tarja”

Rodzinie i Bliskim Norberta składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Mariusz Nowacki

Prezes PSP. W stowarzyszeniu zajmuje się tematem ubezpieczeń oraz Polską Ligą Paralotniową. Zawodowo inżynier budownictwa. Inne pasje: pływanie na wakeboard, fotografia lotnicza

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118