Zasady rywalizacji drużynowej

W tym roku wchodzą w życie nowe zasady rywalizacji drużynowej podczas PMP (w Tolminie i w Szczyrku). Do tej pory o tytuł DPMP walczyły także tzw. „teamy” powstające często 5 min. przed zawodami, albo nawet już po pierwszej konkurencji. Takie „teamy” często nie miały żadnego trwałego żywota i przestawały istnieć w dniu zakończenia zawodów.

Nowe zasady (regulamin rywalizacji o tytuł DMP) zostały uchwalone przez KLiP i zaakceptowane przez Zarząd AP w celu stopniowego zbliżania się do zasad wynikających z ustawy o sporcie.

Nowe zasady oznaczają, że m.in.: 

 1. Drużyny reprezentują kluby, szkoły i stowarzyszenia paralotniowe oraz kluby nieformalne, niezarejestrowane w żadnej ewidencji, pod warunkiem, że funkcjonują aktywnie, w sposób ciągły, minimum 1 rok.
 2. Drużyny reprezentujące kluby istniejące krócej niż 1 rok muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez KLiP.
 3. Kluby pragnące rywalizować o tytuł DMP muszą się zarejestrować w KLiP (poprzez przesłanie zgłoszenia zawierającego nazwę i listę pilotów – członków klubu – chcących brać udział w rywalizacji na adres e-mail komisja.paralotnie (maupa) gmail-kropka-com
 4. Rejestracja klubu w KLiP pod kątem rywalizacji w DMP może nastąpić najpóźniej na 20 dni przed datą zawodów.
 5. Każdy klub może wystawić maksymalnie dwie 5-osobowe drużyny.
 6. Nie jest możliwe przystąpienie do rywalizacji drużyny powstałej ad hoc, wyłącznie na potrzeby zawodów.
 7. Wyniki najlepszych 3 zawodników danej drużyny w danej konkurencji są liczone do ustalenia punktacji i miejsca drużyny w danej konkurencji.

Szczególnie zwracam uwagę na konieczność rejestracji drużyn klubowych w KLiP. Drużyny, które nie zostaną zgłoszone w terminie NIE BĘDĄ mogły rywalizować o tytuł DMP. Termin zgłoszeń upływa 19 maja. 

Pozdrawiam i zapraszam do zgłaszania drużyn. 

Jacek Profus
Przewodniczący KLiP

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118