Zgłaszanie zdarzeń niebezpiecznych

Jeśli mieliście jakąś niebezpieczną przygodę na paralotni, lub byliście świadkami takiego zdarzenia opiszcie to. Można to zrobić dzięki uruchomieniu w dziale bezpieczeństwa funkcji zgłaszania zdarzeń. Na stronie głównej pod napisem Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe jest przycisk Zgłoś zdarzenie.

Określenie 'zgłaszanie zdarzeń’ zostało ustalone po uwzględnieniu uwag tych osób, które twierdziły, że określenie 'zgłaszanie wypadków’ z jednej strony odstraszało od współpracy, a z drugiej zawężało zgłoszenia do wąsko pojmowanych wypadków.

Dlatego po uwzględnieniu tych, a także pozostałych uwag co do wyglądu i działania formularza zgłoszeniowego zamieściliśmy ten formularz na stronie paralotnia.org. Po naciśnięciu przycisku „zgłoś zdarzenie” otwiera się formularz, w którym możemy opisać każde niebezpieczne zdarzenie na lotni lub paralotni, którego byliśmy świadkiem lub uczestnikiem.

Zgłoszenie będzie redagowane i umieszczane w dziale Bezpieczeństwo. Do opublikowanych opisów każdy będzie miał nieograniczony dostęp. Tak jak w zeszłym roku zgłoszenia będą tak redagowane, aby uniemożliwić identyfikację zarówno uczestników zdarzeń, jak i autorów zgłoszeń. Nowością w tym roku będzie możliwość filtrowania zdarzeń według tych kategorii, które umieszczone są jako pozycje do zaznaczenia w formularzu. Dzięki temu będzie można dużo łatwiej odfiltrować na przykład wypadki ze szkoleń, lub na przykład z żagla.

Z kilku opisów tego samego zdarzenia będę wybierał najpełniejszy i dodatkowo będę uzupełniał danymi z pozostałych zgłoszeń. Dlatego proszę abyście nie czekali, aż ktoś opisze zdarzenie którego byliście świadkiem, bo któreś z Waszych spostrzeżeń może być unikalne i wartościowe. Oczywiście najbardziej wartościowe będą opisy zdarzeń zgłaszane przez uczestników wypadków, oraz świadków z dużym doświadczeniem paralotniowym konsultowane z uczestnikami.

Ponieważ nadal mamy problemy z uruchomieniem komentarzy na stronie PSP, dlatego ta opcja będzie jeszcze musiała zaczekać. Chciałbym na koniec przypomnieć, że dział bezpieczeństwa PSP działa zgodnie z przepisem punktu 3.1 załącznika 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym: – Jedynym celem badania wypadków i incydentów lotniczych jest zapobieganie tego typu zdarzeniom w przyszłości. Działalność ta nie ma na celu ustalania zakresu udziału czyjejkolwiek winy albo odpowiedzialności. Tyle konwencja, a ja muszę jeszcze dodać, że choć PSP nie ma środków na badanie wypadków i incydentów, to nie powinniśmy z tego powodu rezygnować z gromadzenia i rozpowszechniania opisów zdarzeń. Najczęściej przyczyny są tak oczywiste, że każdy może wyciągnąć właściwe wnioski na użytek własny.

Zbigniew Gotkiewicz

Czyli gotek - założyciel PSP, lata od zawsze, startuje w zawodach, testuje skrzydła, uczy latać, ekspert od spraw bezpieczeństwa

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118