Zgłoszenie zawodów PO do AP jako MP

Cała korespondencja z AP w sprawie MP.

Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
01-229 Warszawa ul. Wolska 87/9

Warszawa dn. 11 kwietnia 2006 r.

Pan
gen. Gromosław CZEMPIŃSKI
Prezes Aeroklubu Polskiego

00-071 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 55

 

Pragnę Pana poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe organizuje w dniach 4.06.2006 – 10.06.2006 sportowe zawody paralotniowe o nazwie Polish PG Open 2006. Odbędą się one we Włoszech w miejscowości Pieve d’Alpago. Impreza jest zgłoszona do Fédération Aéronautique Internationale  i zawody otrzymały kategorię 2.

W związku z tym, że Aeroklub Polski poszukuje organizatora  Mistrzostw Polski  składamy wniosek aby wymienione wyżej zawody otrzymały rangę Paralotniowych Mistrzostw Polski 2006 r. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje osób które są zaangażowane w organizację  zawodów gwarantuje najwyższy poziom imprezy. Osobą upoważnioną do podejmowania wszelkich działań z ramienia naszego stowarzyszenia jest Mariusz Nowacki tel. 608 420 190.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia naszego wniosku, wnosimy też o przekazanie Polskiemu Stowarzyszeniu Paralotniowemu kompetencji do bezpłatnego wystawienia lub przedłużania  licencji sportowej FAI wszystkim zawodnikom przybyłym na zawody, a nie spełniających tego warunku. Ma to na celu podniesienie rangi MP na arenie międzynarodowej i zabezpieczenie interesów naszej kadry narodowej. Jak największa ilość pilotów z licencją sportową FAI zapewni wysoką pozycję polskich pilotów w rankingu międzynarodowym FAI, a także zapewni naszym reprezentantom wysokie punkty do tego rankingu. Ostatnia podwyżka opłat za wystawienie lub przedłużenie tych licencji doprowadzi do tego, że jedynie członkowie kadry będą posiadali licencje FAI, co spowoduje dla nich, że start w najbardziej prestiżowych zawodach krajowych stanie się nieopłacalny.

Prezes

Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Piotr Góźdź


Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
01-229 Warszawa ul. Wolska 87/9

Warszawa 11.05.2006 r.

Pan
gen. Gromosław CZEMPIŃSKI
Prezes Aeroklubu Polskiego

00-071 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 55

Z wielką satysfakcją odebraliśmy informację zawartą w piśmie nr 146/sekr/2006, a dotyczącą odpowiedzi na nasza propozycję w sprawie przyznania rangi Mistrzostw Polski zawodom Polish Open. Jednocześnie pragniemy udzielić wszelkich wyczerpujących informacji o które w przedmiotowym piśmie Aeroklub Polski zwrócił się do naszego Stowarzyszenia. Pragniemy przy tym poinformować, że dotychczas zarejestrowało się 167 zawodników z 22 krajów i 4 kontynentów, wśród nich wielu zawodników ze światowej czołówki  i wielokrotnych zwycięzców Pucharu Świata.

Kierownikiem zawodów i sędzią głównym jest przedstawiciel Aeroklubu Polskiego w FAI/CIVL – Robert Zbela –  zajmujący sie organizacją zawodów międzynarodowych od 1997 r. Fakt ten jest gwarancją, że zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z wymogami FAI i tradycją obowiązującą w Aeroklubie Polskim oraz, że nadal będą uznawane za imprezę o najwyższym poziomie sportowym i organizacyjnym.

W kwestii dotyczącej wpisowego uprzejmie informujemy, że podstawowe wpisowe jakie wnoszą zawodnicy wynosi 475 zł (125 euro). Wpisowe obejmuje:  wyjazd na startowisko, przygotowanie konkurencji i obliczenie wyników, zwożenie z trasy, koszulkę, opłatę za kemping oraz wstęp na imprezę kończącą zawody. Bliższe informacje są zawarte w regulaminie i opisie zawartym na stronie www.polishpgopen.org .

Jeśli chodzi o kwestie ubezpieczenia to wymóg ten spoczywa na zawodnikach. Zawodnicy deklarują, że przystępując do zawodów biorą pełna i wyłączna odpowiedzialność za swoje loty/działania. Dodatkowo Robert Zbela jako kierownik zawodów bierze pełna odpowiedzialność cywilna za swoje działania.

Rezerwacja numerów startowych: dotychczasowe (9 letnie) doświadczenie w organizacji zawodów pokazało ze zawodnicy nie są zainteresowani używaniem numerów startowych zgodnie z klasyfikacja w polskim rankingu. Zawody są zawodami międzynarodowymi i kierownik zawodów/sędzia główny może dopuścić rezerwacje numerów startowych zgodnie z pozycjami w rankingu międzynarodowym FAI, pozycjami startowymi w Pucharze Świata (PWC) i rankingu polskim. Jakiekolwiek faworyzowanie polskich zawodników mogłoby być odebrane jako działanie niesportowe i niezgodne z zasadami fair play. Ostateczna decyzja dotycząca „prawa” do numeru startowego pozostaje w gestii sędziego głównego.

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych, to zawodnicy rejestrując się musieli  wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych do celów związanych ze współzawodnictwem sportowym.

Przesyłam wyrazy szacunku i liczę na szybką odpowiedź.

Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego
Piotr Góźdź


Warszawa 19.05.2006 r.

Pan
Piotr Góźdź
Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Paralotniowego
ul. Wolska 87/9

01-229 Warszawa

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 11 maja 2006 r. dotyczące organizacji Paralotniowych Mistrzostw Polski, ponownie prosimy o przedstawienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora w zakresie organizacji tej imprezy sportowej i wysokość stawki wynikającej z polisy.

Pozostajemy również przy wymaganiu zarezerwowaniu 10 miejsc dla pierwszych dziesięciu zawodników z rankingu polskich pilotów paralotniowych
i określenia w zgłoszeniu zawodników do zawodów, odpowiedniej klauzuli umożliwiającej przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb Aeroklubu Polskiego oraz zgodę na umieszczanie ich w publikowanych wynikach zawodów
i listach rankingowych.

Jednocześnie  Aeroklub Polski zobowiązuje się do przedstawienia organizatorowi aktualnej listy pilotów posiadających sportową licencję FAI lub licencję sportową Aeroklubu Polskiego w celu weryfikacji pilotów, którzy mogą być uwzględnieni w klasyfikacji Paralotniowych Mistrzostw Polski.


Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
01-229 Warszawa ul. Wolska 87/9

Warszawa 22.05.2006 r.

Pan
gen. Gromosław CZEMPIŃSKI
Prezes Aeroklubu Polskiego

00-071 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 55

Dotyczy zgłoszenia zawodów PPO jako Paralotniowych Mistrzostw Polski.

Szanowny Panie Prezesie

Uprzejmie dziękuję za korespondencje otrzymaną mailem w dniu dzisiejszym tj. 22.05.2006 r.

Pragnę poinformować, że poruszone zagadnienia są już rozwiązane i mają się następująco:

Paralotniowa Kadra Polski ma zarezerwowane miejsca na liście startowej zawodów.
– Piloci zgłaszający się do zawodów, podpisują zgodę dotyczącą przetwarzania, udostępniania i ochrony swoich danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie podanych przeze mnie danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w zawodach i współzawodnictwem sportowym. Zgoda na udostępnianie danych nie dotyczy nr telefonu i adresu e-mail”

UWAGA: Jeżeli powyższa formuła jest niewystarczająca dla AP do prowadzenia rankingu paralotniowego, to prosimy o przysłanie propozycji takiej formuły

– Organizator zawodów zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora w zakresie organizacji tej imprezy sportowej na sumę 1 mln zł.

Z poważaniem

Piotr Góźdź
Prezes PSP

odpowiedz ap2006_3

 


Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
01-229 Warszawa ul. Wolska 87/9

Warszawa dn. 1 czerwca 2006 r.

Pan
gen. Gromosław CZEMPIŃSKI
Prezes Aeroklubu Polskiego

00-071 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 55

W odpowiedzi na pismo nr 177/sekr/2006 z dnia 24 maja 2006 r. informujemy, że poruszone w nim kwestie dotyczą tematów sportowych i regulaminowych którymi zajmuje się sędzia główny zawodów Robert Zbela. Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe jako organizator zawodów nie ma wpływu na decyzje dotyczące ewentualnej zmiany regulaminu zawodów.

Przypominamy jednocześnie, że paralotniowe zawody Polish Open są rozgrywane według regulaminu opracowanego na podstawie Kodeksu Sportowego FAI. Regulamin ten przed opublikowaniem w marcu 2006 był dostępny wszystkim osobom które mogły być zainteresowane postanowieniami w nim zawartymi, między innymi trenerowi i członkom paralotniowej kadry narodowej. Do regulaminu nie zostały zgłoszone żadne uwagi w wyznaczonym terminie.

Biorąc pod uwagę poruszenie jakie w środowisku pilotów paralotniowych wywołały trudności w uzyskania przez zawody Polish Open statusu Mistrzostw Polski, ponawiamy nasz wniosek o  przyznanie tytułu Mistrza i Mistrzyni Polski zwycięzcom zawodów, zgodnie z jego regulaminem.

Jednocześnie gorąco zachęcamy Zarząd Aeroklubu Polskiego do wyrażenia uznania dla zwycięzców zawodów i ufundowanie dla nich medali i dyplomów. Jesteśmy przekonani że zaangażowanie Aeroklubu Polskiego w życie środowiska paralotniowego będzie przez uczestników zawodów Polish Open przyjęte z uznaniem i zrozumieniem. Tradycja i osiągnięcia Aeroklubu Polskiego są także dorobkiem rzeszy pilotów paralotniowych którzy poświęcając własny czas i środki finansowe przez lata budowali międzynarodową pozycję polskiego sportu paralotniowego. Wierzymy, że Zarząd Aeroklubu Polskiego nie zaprzepaści tego dorobku.

Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Piotr Góźdź


Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
01-229 Warszawa ul. Wolska 87/9

Warszawa dn. 05.062006 r.

Pan
gen. Gromosław CZEMPIŃSKI
Prezes Aeroklubu Polskiego

00-071 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 55

Dotyczy zgłoszenia zawodów PO jako Paralotniowych Mistrzostw Polski.

Szanowny Panie Prezesie

Informujemy, że Paralotniowa Kadra Narodowa ma zarezerwowane miejsca na liście startowej zawodów, a piloci podpisują zgodę dotyczącą przetwarzania, udostępniania i ochrony swoich danych osobowych oraz że organizator zawodów posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji oraz uzgodnień telefonicznych pragnę poinformować, że w klasyfikacji Paralotniowych Mistrzostw Polski będą klasyfikowani wyłącznie zawodnicy posiadający sportową licencję FAI wydaną w Polsce lub licencję sportową AP.

Informujemy, że decyzja ta wymagała zmiany treści regulaminu zawodów, co było możliwe dopiero po uzyskaniu zgody większości zawodników biorących udział w zawodach.

Z poważaniem

Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego

Piotr Góźdź

Karolina Kocięcka

Członek zarządu PSP. Zajmuje się częścią sportową – organizuje m.in. Paralotniowe Mistrzostwa Polski oraz niektóre edycje PLP. Prowadzi dział bezpieczeństwa, gdzie zbierane są dane dot. zdarzeń niebezpiecznych. Jest głównym administratorem strony PSP.

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118