Zmiana w prawie – zaproponowana przez PSP treść została zaakceptowana przez ULC

Otrzymaliśmy w dniu wczorajszym z Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzenie zaakceptowania przez Prezesa ULC propozycji zmian w prawie, o których pisałem w poprzednim wątku. Treść Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji – przekazana do dalszych uzgodnień międzyresortowych czyli w praktyce do podpisu brzmi następująco:

§ 12.

 1. Świadectwo kwalifikacji wydaje się bezterminowo, jednak jego ważność jest uzależniona od ważności co najmniej jednego uprawnienia podstawowego albo uprawnienia instruktora naziemnego INS(G) we wszystkich świadectwach kwalifikacji, w których występuje, i ważności orzeczenia lotniczo-lekarskiego, jeżeli jest ono wymagane.
 2. Uprawnienia podstawowe wydaje się na okres 5 lat, z wyjątkiem uprawnień podstawowych wpisywanych do świadectwa kwalifikacji pilota lotni, pilota paralotni i mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego, które wydaje się bezterminowo.
 3. Uprawnienia dodatkowe wydaje się na okres 3 lat, z wyjątkiem uprawnienia do wykonywania lotów z pasażerem TANDEM wpisywanego do świadectwa kwalifikacji pilota lotni i pilota paralotni, które wydaje się bezterminowo, jednakże jego ważność jest uzależniona od wykonania co najmniej 20 godzin lotów samodzielnych lub z pasażerem w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wpisanych do osobistego dokumentu praktyki lotniczej.

Naszym zdaniem, jeśli te rozwiązania wejdą w życie to dzień ich ogłoszenia w Dzienniku ustaw trzeba będzie ogłosić dniem zakończenia emigracji paralotniowej. Będziemy mieli jedne z najlepszych przepisów w Europie. Chyba tylko wyjątkowi ekstremiści będą mogli twierdzić, że lepiej robić kursy za granicą. Może zagranica przyjdzie do nas 🙂

Szanowni Piloci, życzymy miłego latania bez konieczności pamiętania, że uprawnienia w Świadectwie Kwalifikacji ulegają przedawnieniu!

Mariusz Nowacki

Prezes PSP. W stowarzyszeniu zajmuje się tematem ubezpieczeń oraz Polską Ligą Paralotniową. Zawodowo inżynier budownictwa. Inne pasje: pływanie na wakeboard, fotografia lotnicza

 • email: psp@psp.org.pl

  Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
  ul. Nad Wisłą 4A, 04-987 Warszawa

  NIP 527 251 23 14
  REGON 140534339
  KRS 0000236118